Annons

Oseriösa fastighetsägare ska bort

Att det finns sociala problem i centrala Landskrona är ingen nyhet, redan för åtta år sedan satsade kommunen 1, 6 miljoner kronor för att komma tillrätta med svårigheterna.

Ambitionen då var att kommunen i samarbete med Fastighetsägarföreningen och Hyresgästföreningen skulle arbeta för att få bort oseriösa fastighetsägare och minska den ”sociala obalansen” i centrum.

Annons
 

Nu görs ett nytt försök i samma riktning, dock utan några extra miljoner.
Det är stadsdirektör Peter Billqvist som fått i uppdrag att plocka fram ”förslag till strukturella åtgärder på boendemarknaden” som det heter i arbetsbeskrivningen.
Detta är väsentligt för Landskronas utveckling. Det handlar om att sanera dåliga bostadsmiljöer, verka för att skapa fler bostads- och äganderätter och därmed få en bättre balans på Landskronas bostadsmarknad, motiverar kommunstyrelsens ordförande, Torkild Strandberg, (FP), de direktiv som lämnats till Peter Billqvist.

Den förra satsningen gick under namnet ”Levande Centrum” och då liksom nu konstaterades att ”Projekt som behöver åtgärdas har definierats och rör rekryteringen av nya hushåll till centrum, den sociala obalansen, underhåll och skötsel av fastigheterna”.
Men man ville då även satsa på en utveckling av ”standarden på den offentliga miljön, situationen i skolan och bilden av Landskronas centrum hos omvärlden”.
Samordnare blev socialnämndens dåvarande förvaltningschef Gunlög Stenfelt, numera folkpartiledamot i bland annat Landskronahems styrelse.
Det var också hennes utredning om den bostadssociala situationen som låg bakom initiativet för åtta år sedan.

Vad hände med Levande Centrum?
Vad gäller satsningen ”Levande centrum” så kan man bildligt talat konstatera att den rann ut i sanden.
– Exakt vad som hände vet jag inte, men den här gången ska arbete bedrivas med full kraft i samverkan med andra aktörer, såväl kommunala som privata, lovar Torkild Strandberg och han ser satsningen som ”ett väsentligt redskap för att få inflyttningen av bidragsberoende under kontroll”.
– Och därmed minska segregationen och dess konsekvenser i form av arbetslöshet, dåliga skolresultat och i förlängningen kriminalitet.

Niklas Karlsson, (S) som tog initiativet till Levande Centrum är kritisk mot de nu beslutade utredningsdirektiven.
Vi måste också komma tillrätta med de sociala orättvisorna och det gör man inte genom att enbart fokusera på boendeformen.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser