Annons

Många vill bli tävlingstekniker

Gymnasieförbundets satsning på utbildningen av tävlingstekniker, i samarbete med Ring Knutstorp, har blivit en succé redan före starten. Initialt planerades för 16 elever, nu blir det i stället 28 elever i premiärklassen. Och trots utökningen av utbildningsplatser står 17 elever i kö till den populära utbildningen.

– Intresset överträffar alla förväntningar och tyvärr kan vi inte utöka elevantalet ytterligare eftersom lokalerna inte klarar fler elever, berättar utbildningsdirektör Tomas Johansson vid Landskrona, Kävlinge och Svalövs gymnasieförbund som nu fastställt intagningen av elever till årskurs ett.
Totalt finns 648 platser och av dessa är 607 redan besatta.
– De som nu fått en plats får besked om detta, men sen har man möjlighet att välja om ända fram i maj, påpekar Tomas Johansson som är ganska säker på att antalet studieplatser kommer att vara tillsatta när höstterminen börjar.

Annons
 

Det vet vi av erfarenhet, betonar han och tillägger att intresset för de yrkesförberedande linjerna fortsätter att öka på bekostnad av de studieförberedande.
Förra året valde tre av fyra elever en yrkesförberedande linje. I år har den siffran ökat ytterligare med någon procentenhet.
Samtidigt fortsätter intresset för de samhällsvetenskapliga programmen att sjunka.
Här tog gymnasieförbundet tidigare in 80 elever, men till hösten erbjuds endast 46 platser.

Det är en trend som vi sett under senare år, förklarar Tomas Johansson och berättar samtidigt att man nu kommer att försöka locka med studieförberedande linjer i såväl Svalöv som Kävlinge.
I Kävlinge handlar det om ett nationellt samhällsprogram med inriktning på idrott och i Svalöv hoppas man kunna starta såväl ett natur- som samhällsvetenskapligt program.

– Målsättningen är att öka antalet elever i Kävlinge och Svalöv, förklarar Tomas Johansson och de nya utbildningarna kan köra i gång redan till hösten om det finns intresse.
Konkursade Campus Landskrona har tio sökande, men där är framtiden mycket oviss.

– Vi är beredda att ta emot eleverna som går på skolan om konkursförvaltaren inte hittar en annan lösning, förklarar Tomas Johansson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser