Annons

Folkpartiet bjuder in föreningslivet till rundabordssamtal

Idrotten är Landskronas största folkrörelse. Dess betydelse för staden är ovärderlig. Den bidrar till folkhälsan, till att människor med olika bakgrund möts, lär känna varandra och samarbetar, den fostrar och bidrar till Landskronas utveckling, och inte minst är den en stor källa till glädje. För oss är idrottsrörelsen en ovärderlig del av Landskrona, säger Tord Ohlsson (FP), ordförande i fritidsnämnden.

– Vi kommer därför under våren att bjuda in Landskronas idrottsliv och idrottsföreningar till rundabordssamtal om hur vi tillsammans kan utveckla samarbetet mellan idrottsrörelsen och staden. Vi kommer att träffa idrottsföreningarna i mindre samtalsgrupper.

Inbjudningarna skickas ut i dagarna.
– Idrottslivet har en nyckelroll: Allt fler rör sig allt mindre, och behovet av meningsfulla fritidsintressen för många unga är uppenbart för oss alla. Hur vi kan få fler, både flickor och pojkar, äldre och unga att engagera sig i föreningslivet? Hur skapar vi tillsammans goda förutsättningar och villkor för idrotten? Hur gör vi föreningslivet attraktivt för dem som inte tycker det idag? Vilka förväntningar kan föreningarna ha på staden och vilka förväntningar kan staden ha på föreningarna?

Annons
 

– Jag ser verkligen fram emot den här dialogen, avslutar Tord Ohlsson.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser