Annons

Rewrite the Future – om barns rätt till utbildning

I dag finns det 40 miljoner barn i konfliktdrabbade områden som inte kan gå  i skolan. Alla barn har rätt till utbildning, men varför får då inte alla barn möjlighet att gå i skolan? Vad är det som saknas? Vad kan man göra? Dessa och många fler frågor vill Rädda Barnen ta upp med den nya vandringsutställningen Rewrite the Future som just nu visas på Landskrona Stadsbiblioteket.

Utställningen ger en möjlighet att fördjupa sig i de frågor som kampanjen Rewrite the Future tar upp. Syftet med den turnerande utställningen är att stärka opinionsbildningen för barn i konfliktområden och skapa debatt kring barn och skolans villkor.
– En bra skola för alla minskar klyftorna mellan fattiga och rika och lägger grunden till ett fungerande, demokratiskt samhälle. Utbildning ger också barn skydd och förbättrar deras framtidsutsikter. Att få gå i skola står högt på önskelistan för barn och deras föräldrar i länder som håller på att hämta sig från konflikter, säger Maj-Lis Olsson, Rädda Barnen.

Annons
 

72 miljoner barn i världen går inte i skolan, fast de är i skolåldern. Hälften av dem lever i områden där det är eller har varit krig eller konflikt. Sedan två år tillbaka arbetar Rädda Barnen tillsammans med sina systerorganisationer inom Save the Children Alliance för att fler barn ska få utbildning. Rädda Barnens engagemang kan t.ex. handla om att renovera och bygga skolor som blivit förstörda under konflikten och som möjliggör att fler barn kan börja skolan. Arbetet innebär att barnen får en bättre fysisk skolmiljö, men det handlar också om att höja kvaliteten på utbildningen, där fortbildning för lärare om barns behov är en viktig del.

Utställningen visas på biblioteket till och med lördag.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser