Annons

Hit flyttar venfärjorna i höst

Som vi berättade redan igår är rivningen av den gamla bilimporten sedermera rotfruktscentralen på Skeppsbrokajen i full gång och samtidigt pågår bygget av nya Venfärjeläget planenligt.
– Även om byggnaden är stor så är det ett ganska okomplicerat bygge som består mest av betong och stål, förklarar Oskar Ryberg som håller ansvarar för rivningen för kommunens räkning.

– Vi räknar med att vara klara i mitten av april och så här långt håller tidplanen bra, berättar han och under helgen revs gaveln som ligger intill det pågående bygget av det nya Venfärjeläget.

Annons
 

I takt med att planerna på en flytt av Ventrafiken växte fram så köpte kommunen byggnaden för att skapa utrymme för det nya hamnbygget.

Parallellt med rivningen av det gamla magasinet pågår hamnbygget för fullt och de senaste veckorna har bland annat trådbussarna varit ur trafik eftersom gatuarbete satt stopp för bussarna.
– Men den här veckan räknar jag med att bussarna skall sättas i trafik igen, säger Claes-Göran Jagenroth, som för kommunens räkning är projektansvarig bygget av den nya Venterminalen.
– Arbetet med det nya Venläget går helt planenligt och under hösten kommer färjorna att flyttas från sitt nuvarande läge till Skeppsbron, berättar Claes-Göran Jagenroth och där magasinet i dag rivs skall en tillfällig terminal placeras.
– Det bli några moduler som tillfälligt kommer att fungera som terminal för Ventrafiken.

En ny terminal skall byggas, men hur den skall utformas är ännu så länge oklart.

RTI-projekt Landskrona ingår som en del i Skånes länsplanering för regional transportinfrastruktur under perioden 2004-2015.
Projektet har en planerad investeringsnivå om 210 miljoner kronor i penningvärde 2007-2008 varav 50 procent utgör statsbidrag av totalkostnaden. Projekttidplan är genomförande under åren 2007 till 2011.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser