Annons

Stopp för guldregn

Så sent som i december delade Sparbanksstiftelsen Skåne ut sammanlagt 749 000 kronor till åtta olika projekt i Landskrona.

Men nu har finanskrisen satt stopp för fortsatt guldregn.
– I år kommer vi inte att dela ut några bidrag, konstaterar stiftelsens senior advisor Thomas Boström, stiftelsens tidigare vd.

Annons
 

Förklaringen till den dramatiska utvecklingen stavas finanskris och när sparbanksstiftelsernas förvaltningsbolag tvingades lämna från sig aktier som hållits i pant innebar det för Sparbanksstiftelsen Skåne att hela 95 procent av aktieinnehavet i Swedbank försvann.
– Vi har en obetydlig post kvar och eftersom det inte blir någon utdelning på aktierna finns inga pengar att dela ut, poängterar Thomas Boström som inte vill uttala sig närmare om framtiden för Sparbanksstiftelsen Skåne.

Vid förra krisen i början av 90-talet var det också mycket besvärligt, men vi kom stärkta ur den, så vi får se vad hur det kommer att gå den här gången.

Genom åren har olika projekt inom utbildning, näringsliv, kultur, idrott och forskning fått mångmiljonbidrag från stiftelsen.
Som exempel kan nämnas att BoIS för sex år sedan fick en miljon kronor som blev grundplåt för satsningen på BoIS i Centrum på Dammhagskolan, ett integrationsprojekt som nu hotas av nedläggning.
BoIS har fått stöd från kommunen terminen ut, men vad som kommer att hända till hösten är oklart.

Vi avvaktar besked från kommunen som skall komma den här månaden, säger BoIS ordförande Kenneth Håkansson.
För drygt två år sedan fick Centrum för arbetarhistoria 900 000 kronor för att kunna delfinansiera en professur i historia. En tredjedel är utbetalt, resten, 600 000 kronor, skulle betalas ut 2010 respektive 2011. Utbetalningar som nu är ytterst ovissa.

Stiftelsen har stöttat flera kulturprojekt i kommunen, nämnas kan Kaptensgårdens Skulpturpark 1998 och senare även satsningen på Pumphuset i Borstahusen som 2004 fick ett anslag på 1,5 miljoner kronor som möjliggjorde byggandet.

Vid senaste utdelningen fick stiftelsen Kaptensgårdens Samlingar 375 000 kronor till en staty av Selma Lagerlöf som skulptören Jonas Högström arbetar med och som invigs i höst.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser