Annons

Nolltaxa året ut

På måndagskvällen höll Landskrona Idrottsföreningars Samorganisation, LISA, årsmöte inför hela 93 åhörare. Efter att organisationens ordförande Gunnar Nilsson lämnat över klubban till hedersordföranden Lennart Wahlgren kunde mötet inledas. Protokoll från tidigare möten godkändes precis som den ekonomiska rapport som lästes upp av kassör Sune Sthuweback.

Därefter var det dags för val. Efter flera år som ledamot i styrelsen lämnar ledamoten Bodil Petersson över sitt uppdrag till tidigare suppleanten Pensé Andersen. Hon i sin tur ersätts av Heidi Holm. Övriga, det vill säga ordförande Gunnar Nilsson, ledamot Tore Lindkvist och suppleanten Bo Ekström omvaldes på två år.

Annons
 

Efter valen intog ordföranden i Fritid- och Kulturnämnden, Tord Ohlsson (FP) och den tillförordnade förvaltningschefen på Fritid- och kultur, Göran Nyström podiet.
– Staden kommer att gå 65-80 miljoner kronor back under 2010 men trots detta så har vi inte fått några signaler om besparingar från kommunledningen, sade Tord Ohlsson och Göran Nyström tog vid.

Kommunfullmäktige har antagit en fritidsplan som vi nu håller på att grafiskt färdigställa och denna kommer vi att skicka ut till föreningarna. Här kan vi bland annat utläsa att mycket av inriktningen där närmaste tiden kommer att handla om barn och unga samt folkhälsan och friluftslivet.

Enligt de båda har stadens fritidsverksamhet nästan alltid gått i förlust. Nu börjar dock ekonomin komma i balans och Tord Ohlsson ser ljust på framtiden men höjer ett varnande finger.
– Den ekonomiska krisen drabbar även oss även om det ser bra ut. Det gäller för oss att se möjligheterna och försöka hitta nya billiga lösningar. Vi kan inte garantera att det inte blir några nedskärningar men skulle det bli det så kommer det att satsas på annat som har större behov.

På frågan om nolltaxan för hyra av stadens lokaler utlovade Göran Nyström att inga höjningar var aktuella under innevarande år.
Däremot kan jag inte nu svara på vad som kommer att ske 2010.

Efter Göran Nyström och Tord Ohlsson stod information om Karnevalen som punkt. Att LISA ska stå som arrangör även i år blev klart tidigare under året.
– Det gäller dock att det fungerar bättre i år, sade Gunnar Nilsson och fortsatte.
Jag måste ha ett kontaktnamn så att vi kan hålla reda på vilka som ska jobba och på vilka tider. Det gäller att vi ska kunna få tag på folket och därför är en kontaktperson nödvändig. Har era ansökningar ingen kontaktman så åker den i papperskorgen och föreningen missar sina inkomster.

Därefter var det Annika Borgelin och Louise Pettersson från CA-Events tur att berätta om kommande Idrottsgala och LISA-dag. Om dessa evenemang kan du läsa mer om på LISA:s hemsida.

Avslutningsvis röstade årsmötet genom två medlemsansökningar. De nya medlemmarna i LISA är Landskrona Taekwondoförening och Öresunds Petanquesällskap.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser