Annons

Muddermassor får dumpas i sundet

Naturvårdsverket ger dispens från förbudet mot dumpning av avfall. Det är företrädare för Ålabodarnas hamn som ansökt om dispens i anslutning till underhållmuddring av inseglingsrännan.

Muddringsmassorna beräknas omfatta omkring 400 kubikmeter sand som tillåts dumpas i Öresund norr om hamnen.
Muddringen bör, enligt verket ske sammanhängande under perioden oktober till och med december innevarande år.

Annons
 

Naturvårdsverket har inför beslutet hämtat in yttrande från Fiskeriverket, Länsstyrelsen och miljöförvaltningen i Landskrona. Samtliga ställde sig positiva, även om Länsstyrelsen inte ansåg den föreslagna platsen vara den bästa.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser