Annons

Ny aktör tar över busstrafiken

Skånetrafiken har upphandlat regionbusstrafiken i Landskrona och företaget som delvis tar över verksamhet från Swebus AB är Veolia Transport AB.

Anbuden gäller med två trafikstarter, december 2009 och oktober 2010 och avtalet löper på åtta respektive sju år.
Totalt omfattas 37 gasbussar och upphandlingen är på runt 60 miljoner kronor per år.
Skånetrafiken har i den nu avslutade upphandlingen gjort flera förändringar för kommande avtal.
– Vi vill i framtiden komma bort från synsättet där Skånetrafiken är beställare och trafikföretagen utförare. Vi vill ha ett tydligare samarbete med trafikföretagen och arbeta tillsammans för större kundnöjdhet och fler resenärer, förklarar Ewa Rosén, upphandlingsspecialist på Skånetrafiken.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser