Annons

Billig krona bra för Öresundsvarvet

Den billiga kronan har ökat efterfrågan på Öresundsvarvets tjänster.
– Ja någon avmattning ser vi inte, snarare tvärt om, förklarar reparationsvarvets vd Jonas Hansson och förklarar det ökade intresset från kundernas sida med bland annat den svenska kronans ras jämfört med andra valutor.
– Men det byggs också fler fartyg som behöver service och båda händelserna gynnar oss.

Öresundsvarvet sysselsätter i dag 85 anställda, men med all inhyrd personal arbetar runt 250 personer dagligen på varvet. Parallellt med att verksamheten går mer eller mindre för högtryck så funderar varvsledningen på en omfattande investering för att utöka kapaciteten.

Annons
 

Sedan tidigare finns klartecken från miljödomstolen för muddring för en ny flytdocka av Panamax-storlek som kommer att göra varvet till Sveriges största reparationsvarv.
– När det gäller muddringen så väntar vi på besked från kommunen som samtidigt skall underhållsmuddra i hamnen, förklarar Jonas Hansson som dock inte utesluter att varvet i stället för en ny flytdocka bygger ut den nuvarande torrdockan ytterligare.
– Båda alternativen finns med i bilden, betonar Jonas Hansson.

Får Öresundsvarvet handlar det om stora investeringar, vilket kan handla om allt mellan 50 och upp till 400 miljoner kronor.

– Vi söker efter en flytdocka, men det är inte lätt att hitta och dessutom är handlar det om mycket pengar, menar Jonas Hansson som nyligen var i Italien för att titta närmare på en flytdocka.
– Men den var för dyr.

Trycket på varvet innebär samtidigt att behovet av utökad kapacitet rycker närmare och Jonas Hansson hoppas att något skall ha hänt före årets slut.

På Landskronavarvet, ägt av Bergen Group, arbetas för fullt med ett nytt skrov till Volstad Maritime som skall sjösättas i augusti. Sedan är det tomt i orderböckerna.
– Det arbetas hårt för att vi skall hinna få en ny order inom kort, men eftersom Bergen Group är börsnoterat kan jag inte gå in på några detaljer, förklarar vd Leif Clevström.

För Bergen Group har finanskrisen en motsatt effekt jämfört med Öresundsvarvet.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser