Annons

Årsmöte hos Föreningen Norden

Föreningen Norden i Landskrona höll årsmöte den 25 februari på biblioteket i närvaro av ett 60-tal medlemmar. Mötet inleddes med minnesord och en tyst stund för årets bortgångna medlemmar.

Paul-Göran Påander avgick som ordförande efter 10 års verksamhet.
Som ny ordförande valdes Carin Reinhold-Asp (tidigare vice ordförande).
Till ny vice ordförande valdes Berit Adrielsson. Som nya ledamöter valdes Per Sima och Barbro Hindemith efter avgående Bo W Holmberg och Asta Hansson. Titti Sereng omvaldes som ledamot.
Som nya ersättare valdes Ingemar Ekström och Karin Eggers.

Annons
 

Avgående ledamöterna Asta Hansson, Paul-Göran Påander och Bo W Holmberg avtackades för förtjänstfullt arbete i föreningen.
Musikgruppen Folkfräs bjöd mötesdeltagarna på svängig folkmusik.
Mötet avslutades med samkväm.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser