Annons

Svag krona fördyrar venfärja

Den nya venfärjan kan bli åtskilliga miljoner dyrare än budgeterade 100 miljoner kronor eftersom ordern med det spanska varvet tecknats i euro.
Euron låg stabil i förhållande till kronan när vi gjorde beställningen och därför gjordes ingen valutasäkring, förklarar kanslichef Stefan Johansson som sedan dess sett eurons värde stiga från budgeterade nio kronor och  58 öre till upp emot elva kronor och 40 öre.

Enkelt uttryckt innebär värdeökningen av euron att venfärjan, om den skulle betalas i dag, skulle blir ungefär 16 miljoner kronor dyrare än budgeterat.
– Nu är betalningarna uppdelade i olika poster och enligt prognoserna så kommer kronans värde att öka, så tiden talar för oss, menar Stefan Johansson som noga följer eurons utveckling.

Annons
 

Betalningen av den nya färjan är uppdelad på fem tillfällen. Den första betalningen gjordes i samband med att orderna undertecknades och då betalade kommunen 20 miljoner kronor.
– Då blev det runt 200 000 kronor dyrare än budgeterat eftersom euron redan då gått upp lite, minns Stefan Johansson.

En andra utbetalning skulle göras redan om en månad, men den skjuts fram i tiden. Varvet, spanska Astilleros MCIES i Vigo, har inte hunnit så långt med bygget som kontraktet föreskriver.
– Det betyder att vi skall betala först i oktober och fram tills dess så hoppas jag att kronan skall ha ökat i värde, menar Stefan Johansson som kan tänka sig att valutasäkra betalningen om euron skulle gå ner mot tio kronor och femtio öre under en fortsatt orolig finansmarknad.
Men att värdesäkra i dag, med den stora oro som råder, är inte aktuellt eftersom alla prognoser talar för en bättre konjunktur efter sommaren, tippar Stefan Johansson.

Förutom betalningen i oktober kommer en betalning att ske i december, ytterligare en i september nästa år och slutbetalningen i november 2010 när färjan levereras.

Och hur mycket kommunen kommer att få betala vid varje tillfälle sammanhänger med eurons utveckling.

Det var i samband med att finanskrisen slog till med full kraft hösten 2008 som det dramatiska fallet för kronan började mot andra valutor och än syns ingen inbromsning.
Små valutor får ofta ta stryk när det är oro på marknaden, men i grunden är den svenska ekonomin stabil och därför talar det mesta för att euron kommer att sjunka i värde innan det är dags att betala nästa gång, avslutar Stefan Johansson som dagligen följer eurokursen med största intresse.

FAKTA EURON
Den 1 januari 1999 infördes euron som gemensam valuta i elva EU-länder.
Samtidigt som euron introducerades tog Europeiska centralbanken (ECB) över ansvaret för penningpolitiken från de nationella centralbankerna.

I Sverige folkomröstades om införandet av euron den 14 september 2003. Då röstade 42,0 % ja till införande av euron, 55,9 % nej och 2,1 % röstade blankt. Således beslutade riksdagen att inte införa euron i Sverige

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser