Annons

Framtidstro trots varseltider

Trots länets högsta arbetslöshet, fem procent i januari, är framtidstron god på Arbetsförmedlingen.
– Redan på måndag börjar fem nya arbetsförmedlare som skall arbeta med att lotsa arbetssökande till nya jobb, berättade arbetsförmedlingens chef i Landskrona Camilla Rejdvik Pålsson när hon i går informerade arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin om läget i kommunen.
– Jag reser runt till kommuner som drabbats av stora varsel för att informera mig om situationen och i Landskrona har jag besökt Haldex och där informerats om situationen, förklarade Sven Otto Littorin.

Ministern är inte främmande för att regeringen skjuter till mer pengar för olika arbetsmarknadsåtgärder om så skulle behövas.
– Sett till landet som helhet så visar prognoserna mot 145 000 arbetslösa och jag har tidigare sagt att det väntar några skitår och den utsagan behöver jag inte revidera, påpekade han.
Littorin förklarade samtidigt att Arbetsförmedlingarna nu som egen myndighet bättre kan förfoga över sina resurser.
– Det betyder att man kan satsa mer där så behövs, poängterade Sven Otto Littorin och Camilla Rejdvik Pålsson berättade att Landskrona fått och får extra resurser just med anledning av kommunens situation.
– Av 25 nya arbetsförmedlare i NV-Skåne placeras fem i Landskrona, det visar att förmedlingen satsar resurser på att lösa de problemen vi har här, menade Camilla Rejdvik Pålsson och berättade samtidigt att sedan oktober förra året har 400 personer förlorat jobbet i kommunen.

Annons
 

Och värst är det för ungdomarna, där är arbetslösheten hela 7, 2 procent. – Det är viktigt att sätta in resurser för att få ungdomar i arbete och här är utbildningsinsatserna betydelsefulla, därför har regeringen också skjutit till extra resurser när det gäller exempelvis yrkesutbildningar, förklarade Sven Otto Littorin.

Ökat statligt stöd till Landskrona?
Han uteslöt inte att kommunen, med anledning av brevet till regeringen med begäran om ekonomiskt stöd, också kan få mer pengar i framtiden.
– Jag vet att man tittar på de här frågorna i vårbudgeten, så det kan inte uteslutas att mer pengar kommer att gå till kommuner och landsting, avslutade Sven Otto Littorin medan Haldex informerade de anställda som nu går ut i arbetslöshet vilka möjligheterna är till att få ett nytt jobb.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser