Annons

Maskinhuset till Hakens fyr blir bostad

Byggnadsnämnden ser inga problem med att ändra detaljplanen så att maskinhuset till Hakens fyr på Ven kan omvandlas för bostadsändamål.

– Eftersom maskinhuset inte behövs längre så ser vi inga hinder för att göra en planändring och läget är ju inte det sämsta, säger planchef Cecilia Bergström med anledning av Sjöfartsverkets framställan.

Annons
 

Redan tidigare har verket sålt av några fastigheter intill fyren för bostadsändamål och troligen kommer även maskinhuset att säljas när planändringen är genomförd.
Men fyren skall vara kvar och området planändringen påverkar inte riksintresset för naturvård eller naturreservatet som gäller för området.

I samband med planarbetet skall man undersöka om byggnaderna vid fyren ska q-märkas.
Även Västra Skolan är föremål för planändring så att den kan användas som bostad i framtiden. Kommunen har sålt skolan en gång, men eftersom den inte fick nyttas som bostad gick köpet tillbaka.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser