Annons

Långväga kyld mat är modellen

Det blir ingen varm, närproducerad mat för kommunens äldre. Efter att SD backat från sitt krav röstade Omsorgsnämnden igenom förslaget att även i framtiden att erbjuda kyld mat.

Sverigedemokraterna nöjde sig med att förvaltningen tar fram ett kostnadsförslag gällande distribution av varm mat från kommunens egna kök för att rösta för en ny upphandling av kyld mat för de närmaste åren.
– Nu blir detta en valfråga 2010, så får kommuninvånarna själva avgöra hur man vill ha det, påpekade Anders Westin, (S), och betonade att mat tillagad av kommunens egen kostverksamhet är den bästa lösningen.

Annons
 

Avtalet om kyld mat som löper nu sträcker sig fram till september. Närmast skall en ny upphandling göras för kommande år, oklart dock för hur många.
– Det handlar om normal avtalstid, förklarar ordförande Cecilia Brorsson, (M), som av sekretesskäl inte vill ange hur många år upphandlingen av kyld mat omfattar.

Förbehållsbeloppet räknas upp
Eftersom kostnaderna för fortsatt kyld mat beräknas bli några miljoner lägre än för närproducerad kommer förbehållsbeloppet att räknas upp med konsumentprisindex från den 1 april. Något som Anders Westin motionerat om.
– För de äldre som redan har det knapert är det här ett bra beslut, påpekade han.
Höjningen kommer av allt att döma att klubbas vid marsmötet i fullmäktige.
– Eftersom vi nu får lägre kostnader för maten så väljer vi att lägga pengarna på en höjning av förbehållsbeloppet, poängterade Cecilia Brorsson.

Kostnaden för höjningen beräknas till 1,2 miljoner kronor. Samtidigt har nämnden det ekonomiskt svårt, förra året blev underskottet hela 12 miljoner kronor och en första prognos för innevarande år pekar mot ett underskott på drygt åtta miljoner kronor.
– Nu är det för tidigt att dra några slutsatser, men det ser inte bra ut, konstaterar Cecilia Brorsson.

Till nästa möte skall tjänstemännen presentera förslag till åtgärder.
– Vi måste också få bättre verktyg för att göra säkrare prognoser, avslutar Cecilia Brorsson.

Samtidigt arbetar nämnden med budgeten för nästa år och här väntas ytterligare besparingar med tanke på de kärva ekonomiska läget.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser