Annons

Vad gör du på fritiden?

Fritids- och kulturförvaltningen ska under våren genomföra en kultur- och fritidsvaneundersökning. En enkät med frågor kommer att skickas ut till 1200 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 13-69 år.

I enkäten får Landskronaborna svara på hur ofta man gjort en aktivitet, besökt ett arrangemang samt på hur man får information om sevärdheter och kultur- och fritidsaktiviteter.
Dessutom får man tycka till om vad kommunen bör satsa mer på.
– Syftet är att få en bättre uppfattning om folks intressen och i vilken utsträckning invånarna deltar i föreningsverksamhet, besöker olika anläggningar och vilka aktiviteter som är populära, berättar Louise Jönsson från Fritids- och kulturförvaltningen.

Annons
 

Undersökningen är den första av sitt slag i kommunen men meningen är att undersökningen ska göras igen för att i framtiden kunna göra jämförelser och se trender.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser