Annons

Politiker öppnar för seniorboende på Ven

Ven kan få ett eget seniorboende. Detta som en följd av att politikerna i byggnadsnämnden körde över tjänstemännen.

Politikerna beslutade att bevilja en planansökan om byggandet av ett okänt antal seniorbostäder utmed vägen till Norreborg.
Enligt tjänstemännen tillåter inte den gjorda ortsanalysen bebyggelse i området var miljö är skyddad av riksintresse.
Men en enig nämnd gör bedömningen att planer kan plockas fram för att undersöka vilka möjligheter det finns för viss bebyggelse, förklarar nämndens ordförande Gerd Bernström, (FP).

Annons
 

Bernström betonar vikten av att äldre Venbor skall kunna bo kvar även på äldre dar. I de ursprungliga planerna talades om 47 bostäder, detta minskades till 17. Först när en plan är gjord kan antalet bostäder bestämmas.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser