Annons

Nye stadsantikvarien vill se till helheten

Helheten är viktig för Lena Hector, Landskronas nye stadsantikvarie.
– Jag vill se till hela den omgivande miljön när nya planer plockas fram och mot den bakgrunden är Landskrona spännande med så mycket nytt på gång, berättar Lena Hector.

Hon kommer den närmaste tiden att arbeta parallellt med avgående stadsantikvarie Örjan Ekström.

Annons
 

– För mig är det både stimulerande och lärorikt att få arbeta tillsammans med Örjan, det underlättar onekligen möjligheterna att lära känna Landskronas historia, påpekar Lena Hector som bildligt talat lyft blicken från arkeologens utgrävningar till helheten i kulturmiljön som omger medborgarna.
– Jag kom till Skåne i samband med byggandet av Öresundsbron, men då som arkeolog, berättar tejen som för tio år sedan lämnade kungliga huvudstaden för att söka efter arkeologiska fynd vid brofästet.

Det var också i samband med utgrävningarna kring brobygget som hon träffade sin man, arkeolog Bo Friman och efter några år i Malmö gick flyttlasset till lantliga Tjörnarp.
– Vi trivs bra landet och att pendla kollektivt till jobbet är inga problem, påpekar hon leende och lägger undan bevaringsplanen från 1986.
– Nu är det mycket att läsa in för att öka kunskapen om Landskrona och stadens historia, förklarar Lena Hector som vidgade vyerna genom att läsa bland annat kulturmiljövård vid Stockholms universitetet och en kurs i varsam ombyggnad och restaurering vid Lunds Tekniska Högskola.
– Det var mitt intresse för helheten som lockade och under några år har jag arbetat på kulturmiljösektionen vid länsstyrelsen där jag bland annat granskade olika detaljplaner, men även arbetade med att ta fram ett regionalt kulturmiljöprogram. Nu skall det bli intressant att arbeta med utformandet av planerna för Landskronas vidkommande.
Efter bara en dryg månad på tjänsten är det svårt att i detalj säga vilka ambitionerna är, men på en punkt har Lena Hector redan ett önskemål.

– Jag vill gärna medverka till en uppdatering av bevaringsplanerna för hela kommunen. Eftersom det pågår ett intensivt planarbete runt om i kommen är det viktigt att också ha en bevarandeplan för redan existerande miljöer och dessa bör även omfatta kyrkbyarna, betonar hon.

När det gäller om- och tillbyggnader av olika fastigheter så lyfter Lena Hector vikten av att se till helheten.
– Jag tror mycket på en dialog och rådgivning, det skapar underlag för bra lösningar, avslutar Lena Hector med en blick ut över Nyhamn, det senaste tillskottet i Landskronas utveckling.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser