Annons

Kolonist fick rätt till bidrag

Permanentboende i en kolonistuga räcker inte som skäl för avslå en ansökan om försörjningsstöd.

Det konstaterar Regeringsrätten i en dom där en kvinna från Landskrona som bodde med sina två döttrar i en kolonistuga vägrades ekonomiskt stöd med motiveringen att permanentboende i kolonistugor inte är tillåtet i kommunen.
Det var hösten 2004 som kvinnan hamnade i ekonomiska svårigheter och vände sig till Vuxenförvaltningen som då avslog hennes begäran om stöd.

Annons
 

Hon överklagade då till länsrätten som gick på kvinnans linje. Förvaltningen överklagade då till kammarrätten som gav kommunen rätt och nu, drygt fyra år senare, har Regeringsrätten avgjort frågan.
I domen konstateras att ”en självklar utgångspunkt för prövningen av rätten till bistånd i form av Försörjningsstöd för kostnader för boende är att den enskilde har rätt att bestämma var han eller hon vill bo”.

Regeringsrätten finner att den omständigheten att hon valt ett boende med betydligt enklare standard än ett normalt boende inte utgör något skäl att vägra henne bistånd. Inte heller finns grund för att av sådana skäl uppställa bostadsbyte som villkor för försörjningsstöd.

Rätten gör dock ett tillägg i domen där rätten poängterar att permanentboende i kolonistugor i allmänhet inte är tillåtet i kolonistugor.
Den som trots detta bor i en kolonistuga måste därför räkna med att detta boende förr eller senare måste upphöra.
Men även om boende i kolonistuga inte kan ses som någon långsiktig lösning på ett bostadsproblem saknas, enligt Regeringsrätten, stöd för att låta detta inverka på bedömningen av rätten till försörjningsstöd för boendekostnader om förutsättningarna för rätt till bistånd i övrigt är uppfyllda.
Vuxenförvaltningen hade alltså inte rätt att helt vägra kvinnan försörjningsstöd till boendekostnaden med motiveringen att boendet i kolonistugan ansågs otillåtet, skriver Regeringsrätten.

Man avslutar med konstaterandet att en sådan hantering av biståndsfrågan innebär att den enskilde försätts i en akut tvångssituation, vilket ter sig oförenligt med de grundläggande principerna i socialtjänstlagen.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser