Annons

Svenska Brukarföreningen öppnar lokalavdelning i Landskrona

Svenska Brukarföreningen startade 2003 i Stockholm som en patientförening för människor med ett narkotikaberoende, främst opiater och nu öppnar man även en skånsk lokalavdelning med säte i Landskrona. – Brukarföreningen får större och större spridning och nu har alltså turen kommit till Skåne, säger Mikael Johansson som ansvarar för lokalavdelningen.

Att den hamnar just i Landskrona beror mycket på att Mikael Johansson bor i staden men även att det finns en hel del missbrukare som behöver stöd just här.
– Landskrona är en liten kommun med storstadsproblem där stölder, rån, personrån med mera blivit alltför vanligt förekommande. En av flera bakomliggande orsaker till detta kan möjligtvis vara narkotikaberoende. Det finns för närvarade cirka trettio personer i Landskrona som får underhållsbehandling med metadon, subutex eller suboxone för sitt beroende, men jag är säker på att behovet är större än så.

Annons
 

Lokalavdelningen är så färsk att man ännu inte har några lokaler att träffas i.
– Det är av stor vikt att vi får lokaler. Dit kan de som får underhållsbehandling komma för att få svar på frågor eller stöd. Dessutom är det en plats dit anhöriga kan vända sig. Med anledning av behovet har jag därför träffat en representant från vuxenenheten som ska föra frågan vidare till politikerna. Förhoppningen är att de gör som i till exempel Halmstad. Där ställde kommunen upp med lokal.

Det finns andra föreningar som gör en stora insatser för att hjälpa människor som har en beroendeproblematik men som inte kan ta emot Brukarföreningens målgrupp.
– Vi tänker då närmast på NA, KRIS och Unga KRIS, föreningar som gör ett bra arbete och som behövs. I dessa typer av föreningar släpper man ej in människor med ett tungt opiatberoende. Man tar ej emot underhållspatienter på grund av ideologiska och/eller moraliska grunder. Detta kan vara ett problem för de människor som har valt att få bukt med sitt beroende med hjälp av underhållsbehandling. De som valt denna metod som en väg ur sitt tunga beroende har således ingenstans att vända sig. Här tror vi att Sbf/Skåne kan göra en insats, en insats som även kommer samhället i övrigt till godo i form av minskad kriminalitet och minskad sjukhusvård, avslutar Mikael Johansson.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser