Annons

Kameraövervakningen i city upp i Regeringsrätten

Hösten 2007 placerade kommunen ut 16 övervakningskameror i centrala Landskrona, något som inte gillades av Justitiekanslern Göran Lambertz som överklagade beslutet till kammarrätten.

I kammarrätten fick kommunen klartecken för övervakningen och JK överklagade då till Regeringsrätten som nu begärt in kommunens synpunkter kring varför övervakningen är nödvändig.

Annons
 

I sitt svar till Regeringsrätten påpekar kommunen genom stadsjurist Marie Pettersson att syftet med övervakningen är at minska våldsbrotten i centrala Landskrona och därigenom öka tryggheten.

Nu visar emellertid statistik för 2008 att antalet anmälda våldsbrott är högre än i jämförbara städer i riket.
Speciellt inriktar kommunen sig på JK:s jämförelsekommun, Katrineholm och poängterar att Landskrona har en klart högre andel anmälda våldsbrott.
”Det är således tyvärr så att statistiken visar att Landskrona kommun har en fortsatt hög problematik med brottslighet, inte minst beträffande våldsbrottslighet”, skriver Marie Pettersson.

Någon uppgift om kameraövervakningen haft någon påverkan under det dryga år den funnits på plats finns inte med i skrivningen.
I sin överklagan hävdar JK att kameraövervakningen riskerar att kränka den personliga integriteten och att kommunen inte i tillräcklig hög utsträckning prövat alternativa vägar för att komma tillrätta med problemen.

Parallellt med Landskronas tillstånd driver JK ett antal liknande fall som också ligger i Regeringsrätten för avgörande.

Kameraövervakningen i centrum är begränsats till mellan klockan 21 och 06 på fredagar till söndagar, alltså när butikerna har stängt för dagen och andra verksamheter tagit över i centrum.

Noterbart i sammanhanget är att det nationella Brottsförebyggande rådet, Brå, genomför en utvärdering av vilka effekter övervakningskamerorna fått.
Arbetet är ett led av en större utredning om polisiära arbetsmetoder mot våldbrott i offentlig miljö som myndigheten utför på regeringens uppdrag.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser