Annons

Statsråden kunde inte

Några konkreta och handfasta löften om statligt stöd för att komma tillrätta med Landskrona sociala problem hade folkpartiledaren och utbildningsminister Jan Björklund inte med sig i bagaget när han tillsammans med integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, (FP), på måndagen besökte kommunen.

– Vi kommer inte hit med några nya lagförslag utan för att lyssna och lära mer om hur man i Landskrona tacklar de stora utmaningar kring integrationen som kommunen står inför, förklarade Jan Björklund efter mötet med polisen innan det bar vidare till träffar med skolan, socialtjänsten och Landskronahem för att lära sig mer om hur kommunen arbetar med att förbättra integrationen.
Utanförskapet visar upp olika ansikten i olika kommuner, i Landskrona är det brottsligheten som är det stora problemet, påpekade Nyamko Sabuni och kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg, (FP) betonade kommunledningens ambition med att vara öppen med problembeskrivningen.
– Genom ett ökat samarbete mellan olika myndigheter arbetar vi för att hitta konstruktiva lösningar, påpekade han och lyfte fram det nyligen undertecknade samarbetsavtalet med polisen som ett exempel.
Det är så vitt jag kan se ett unikt samarbete, annars är det ofta så att olika myndigheter tenderar att dra åt olika håll, påpekade Jan Björklund.

Annons
 

Under senare tid har vissa specifika problemområde utkristalliserats som exempelvis dåliga skolresultat och en ökning av olika våldsbrott. Men några riktade stödåtgärder för att underlätta lösningen av problemen kunde stadsråden inte utlova.
– När det gäller skolan så gör vi nu en satsning på förskolan där vi anser att man måste sätta in åtgärder för att integrationen skall underlättas. Vi satsar också på att utbilda fler speciallärare som vi menar behövs, betonade Jan Björklund som också förespråkar en återgång till en statlig skola.

– Jag säger inte att den enskilde kommunen inte gör vad den kan, men med ett övergripande statligt ansvar kan olika satsningar riktas mot område där de bäst behövs.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser