Annons

Idag börjar ombyggnaden till framtidens banklokaler

Swedbank i Landskrona påbörjar nu en totalrenovering av banklokalerna i Neesska magasinet på Järnvägsgatan.
– Vi tror på Landskrona och vill hjälpa till att stärka centrum, förklarar rörelsechef Inger Stigborn på Swedbank.

Swedbanks ombyggnadsprojekt innebär ännu en positiv nyhet för centrum i Landskrona.
– Det är en kraftfull satsning från vår sida. Att skapa framtidens banklokaler mitt i stadens centrum blir Swedbanks bidrag i det så viktiga gemensamma arbetet att stärka och vitalisera de centrala delarna av Landskrona, framhåller Inger Stigborn.

Annons
 

Den nya ägarkonstellationen till Neesska magasinet, Landskronahem och HSB, har sannerligen agerat snabbt. Bläcket på kontraktet på förvärvet av den klassiska byggnaden i hörnet av Järnvägsgatan och Nygatan hann knappt torka förrän byggnadsställningarna kom på plats. Nu väntar en mycket omfattande renovering av hela fastigheten, inte bara banklokalerna utan även alla lägenheterna.
Det är oerhört glädjande att de nya fastighetsägarna omgående satsat betydande resurser för det här projektet, säger kontorschef Lars Engert på Swedbank.

Swedbank i Landskrona har under många år diskuterat planer för en omfattande renovering av lokalerna på Järnvägsgatan.
Men först med Landskronahem och HSB som ägare har alla pusselbitar hamnat på rätt plats, konstaterar Lars Engert och tillägger:
– Idag startar ombyggnaden av banklokalerna.

Den kommer att ske i tre etapper och börja med plan II.
– Det betyder att företagsavdelningen flyttar ut till vårt kontor på Västra Fäladen, upplyser Lars Engert.
– En av medarbetarna på företagssidan kommer dock att vara kvar på Järnvägsgatan och svara för den löpande rörelsen.

Första etappen skall vara klar den 15 april och då påbörjas den andra etappen som omfattar den inre delen av plan I, där rådgivningsdelen håller till.
– När etapp två startar flyttar rådgivarna tillfälligt upp i de nyrenoverade lokalerna på plan II.

I mitten av juni skall andra etappen vara klar, vilket ger företagsdelen möjlighet att flytta tillbaka till Järnvägsgatan. I den tredje och avslutande etappen byggs kassaavdelningen om. Kring den 1 augusti skall allt vara klart.
– Vi ser fram emot den dagen. Den här totalrenoveringen av banklokalerna är sannerligen efterlängtad både av våra kunder och medarbetare, säger Inger Stigborn.

Bankledningen i Landskrona sticker dock inte under stol med att det närmaste halvåret blir en jobbig tid. Att vistas och verka på en byggarbetsplats har sina problem.
– Inte minst hoppas vi på att våra kunder visar förståelse. Ombyggnaden kommer nämligen både att synas och ljudligt höras, påpekar Lars Engert.
Borrande och spikande tillhör inte den vanliga ljudbilden i en banklokal.
– Så visst skall det bli skönt när allt är klart och vi kan börja planera för invigningen av framtidens bankkontor.

 

FAKTA OM NEESSKA MAGASINET
Grosshandlare Carl Fredrik Neess lät 1857 bygga ett enormt spannmålsmagasin i centrala Landskrona. Byggnaden blev ett synbart bevis i stadslivet för grosshandlarens ytterst inkomstbringande affärer. Neess (1821-1895) kom som tonåring till Landskrona och byggde på mycket kort tid upp en mycket betydande spannmålsrörelse med Landskrona som bas. C.F Neess utvecklades till en av de största spannmålshandlarna i södra Sverige. Som ett mått på verksamheten kan noteras att enbart under 1875 seglade inte mindre än 900 fartyg från Landskrona till utrikes orter med spannmål och 400 fartyg till inrikes destinationer. Utanför det väldiga magasinet och den intilliggande familjebostaden lät grosshandlare Neess anlägga en enormt stor trädgård. Den Neesska trädgården blev efter hans död en allmän park och ”Neessaparken” med tiden ”Teaterparken”, sedan teatern 1901 byggts i grosshandlarens gamla trädgård.
Neesska magasinet byggdes 1956 om till affärs- och bostadshus. Den klassiska byggnaden påminner i dag om när Landskrona en gång i tiden genom konsul Neess var en betydelsefull aktör inom den svenska spannmålshandeln. Nuvarande Hotell Skansen i Båstad uppfördes för övrigt också av C.F. Neess som ett spannmålsmagasin.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser