Annons

Politisk meningsskiljaktighet om Landskronahem

Det blåser upp till politisk strid om Landskronahems framtida inriktning. Den styrande Treklövern vill att bolaget tar större ansvar för saneringen av eftersatta fastigheter. Socialdemokraterna anser att det är kommunens ansvar och inget som skall belasta Landskronahems hyresgäster.
– Allmännyttan skapades för att komma tillrätta med bostadsbristen, det problemet finns inte längre och därför är det naturligt att Landskronahem får en annan roll, anser kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP).
– Helt fel väg att gå, menar oppositionsrådet Niklas Karlsson (S), som dessutom sitter i Landskronahems styrelse.
– Landskronahems hyresgäster skall inte bekosta sanering av missköta fastigheter, det är en sak för kommunen och hela skattekollektivet.

Karlsson förespråkar ett kommunalt bolag med uppdrag att hantera frågorna kring eftersatta bostadsområde.
– Och här kan kommunen gärna samarbeta med privata aktörer som också är beredda att ta ansvar för utvecklingen på bostadsmarknaden.

Annons
 

Det lär finnas runt 300 lägenheter, huvudsakligen i centrum, på Öster och Väster, där underhållet är eftersatt.
– Det är lägenheter som endast fungerar som magneter för människor med djupgående sociala problem, poängterar Torkild Strandberg och får stöd i sin problemskrivning av såväl Tutti Johansson Falk, (M), som Kjell Schöld (MP).
– Skall vi komma tillrätta med problemen krävs att kommunen inleder ett aktivt arbete för att omvandla dessa destruktiva miljöer och här tror vi att Landskronahem måste axla en ny och modern roll i sammanhanget, betonar Torkild Strandberg.

– Det är inte rätt att hyresgästerna skall vara med och betala köpet av exempelvis ÖV-huset som är det senaste exemplet. Landskronahem skall vara ett bolag med stor bredd som kan locka alla typer av hyresgäster. Bolaget har också en viktig roll att spela när det gäller hyresnivåerna, avslutar Niklas Karlsson. Han menar också att Landskronahem endast skall köpa fastigheter som är avsedda för boende.
Och debatten om Landskronahems framtida inriktning är bara i sin linda.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser