Annons

Underskottet värre än väntat i omsorgsnämnden – nya turer om förbehållsbeloppet

Krisen, såväl ekonomiskt som politiskt, fördjupas inom Omsorgsnämnden.
Budgetunderskottet för 2008, som i december i värsta fall kunde bli tio miljoner kronor, blir i stället tolv miljoner.

Samtidigt drar ordförande Cecilia Brorsson, (M), tillbaka förslaget om en höjning av förbehållsbeloppet eftersom S och SD inte vill göra en ny upphandling av kyld mat för kommunens äldre.
När det gäller budgetunderskottet måste vi ser över våra prognosverktyg, så här fel skall det inte behöva slå på bara en månad, poängterade Cecilia Brorsson och motiverade beslutet att lyfta ut frågan om förbehållsbeloppet med att de besparingar som nämnden kunde göra genom att satsa på fortsatt kyld mat inte längre går att göra.
– Och då har vi inte de resurser som krävs för att genomföra en höjning.

Annons
 

Socialdemokraternas Anders Westin delar inte uppfattningen om trubbiga prognosverktyg.
– Det har fungerat bra tidigare år, skillnaden nu är att vårdbehovet ökar och därför behövs det extra resurser inom omsorgen, menar han och hänvisar till flera andra Skånska kommuner som brottas med en liknande problembild.

Där inser man att det måste skjutas till mer pengar, men här i kommunen är omsorgen av våra äldre inte en prioriterad fråga. Det måste vi ändra på om vi skall komma tillrätta med problemet.

Inför behandlingen av budgeten för innevarande år fick Omsorgsnämnden ökade resurser vilket innebar att den styrande Treklövern med stöd av Sverigedemokraterna lyckades få majoritet i fullmäktige för rambudgeten.
Frågan är om det går lika lätt i år när rambudgeten skall upp för beslut vid fullmäktiges möte i juni.
-Jag kommer inte att begära ytterligare medel av kommunstyrelsen för att klara fjolårets underskott och vad gäller årets budget så har vi fått ökade resurser, poängterar Cecilia Brorsson medan Anders Westin menar att det krävs mer pengar om förvaltningen skall undvika uppsägningar.
– Och att säga upp personal kommer vi aldrig att gå med på, det här är en verksamhet där personalen redan har en mycket tuff arbetssituation.

När det gäller frågan om den kylda maten så yrkade Socialdemokraterna att nämnden skulle begära ett tillskott på 1,5 miljoner kronor för att kunna erbjuda brukarna varm mat dagligen.
Går det i Helsingborg och Kristianstad så måste det gå i Landskrona, menade han men Sverigedemokraterna valde att lägga ner sin röst och därför kunde Cecilia Brorsson utnyttja sin utslagsröst och begäran avslogs.
Närmast skall nu förvaltningens tjänstemän titta närmare på det dåliga bokslutet och återkomma med förklaringar till hur det kunde bli så illa samt vad som kan göras för att undvika samma sak innevarande år.

När det gäller förbehållsbeloppet så finns en Socialdemokratisk motion för en höjning och om den får en hyfsad snabb behandling kan S med stöd av SD få majoritet i fullmäktige för höjningen

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser