Annons

Värdetapp på 105 miljoner

Förra året tappade kommunens placeringar hela 105 miljoner i värde och efter fem feta år väntar nu betydligt kärvare tider.
– Sett över tid har vi haft en gynnsam ekonomisk utveckling, men nu är osäkerheten på marknaden mycket stor, förklarar kanslichef Stefan Johansson som varit ansvarig för kommunens kapitalplacering under alla år.

Det hela började 2003 när de 800 miljoner kronor som kommunen fick vid försäljningen av aktierna i dåvarande Sydkraft placerades i olika värdepapper. Enligt policyn placerades 60 procent i räntebärande papper och 40 procent i aktier.

Annons
 

Placeringarna har så här långt varit mycket lyckosamma för kommunen som genom åren kunnat plocka ut 176 miljoner kronor för den löpande verksamheten och ändå se kapitalet växa till hela en miljard 50 miljoner kronor innan finanskrisen var ett faktum och förra året var placeringarna värda 929 miljoner kronor.
Värdeminskningen innebar att det bokförda värdet överskred marknadsvärdet med 33 miljoner kronor vilket innebar att avkastningen endast gav kommunen 19 miljoner kronor i intäkter. Att jämföra med runt 50 miljoner året innan.

– Sett över hela perioden har avkastningen varit 5,3 procent och det är godkänt även om vi inte nått upp till kommunens målsättning på en årlig avkastning runt 5,7 procent, förklarar Stefan Johansson och eftersom räntorna gått ner är det knappast troligt att avkastningen innevarande år blir högre om inget radikalt händer på aktiemarknaden.
– I budgeten har vi räknat med en lägre utdelning i år, bekräftar Stefan Johansson och tillägger att kommunen just nu har runt 70 procent i räntepapper och 30 i aktier.
– Alltså bör vi öka innehavet av aktier om vi skall följa kommunens placeringspolicy, men personligen anser jag att vi skall avvakta åtminstone till halvårsskiftet eftersom aktiemarknaden just nu är så turbulent.

Samtidigt som utdelningarna väntas minska kommer utbetalningarna av pensioner att öka och mot den bakgrunden pågår en översyn av placeringspolicyn för att möta framtida behov.
– Att klara pensionsutbetalningarna är prioriterat och de närmaste åren kommer vi att behöva betala ut mellan 25 och 30 miljoner kronor årligen och runt 2020 kommer det att bli en topp på mellan 40 och 50 miljoner kronor, förklarar Stefan Johansson som tror och hoppas att det trots pensionsskulden skall finnas en del medel kvar också när pensionsskulderna upphör.
– Det är vår ambition och som jag ser det är det också en rimlig målsättning.

Att värdet minskat med 105 miljoner kronor innebär inte att kommunen förlorat några pengar, det gör man först när innehavet säljs. Den omedelbara effekten blir minskade finansiella intäkter och det kan vara nog så besvärligt när kommunens ekonomi i övrigt försämras.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser