Annons

Vårens kvällar till fördjupning

Elisabeth Gerle, präst, sångerska och docent i etik inleder vårens ”Kvällar till fördjupning” i Landskrona församlingshem, tisdagen den 3 februari klockan 19.00.

Elisabeth Gerle föreläser under rubriken ”Mänskliga rättigheter för Guds skull”. Hon resonerar om tankarna bakom de mänskliga rättigheterna och deras förhållande till kristen tro. Elisabeth Gerle har även skrivit en bok med samma titel, i vilken hon påvisar att Bibelns berättelser ofta fungerat som inspiration, men också att kyrkliga makthavare under vissa historiska perioder varit skeptiska till mänskliga rättigheter.

Annons
 

Elisabeth Gerle är präst, sångerska och docent i etik vid Lunds universitet. Hon är knuten till Svenska kyrkans forskningsenhet men bor och arbetar i Lund med Raul Wallenberginstitutet som bas. Från och med januari i år är hon adjungerad professor i etik och mänskliga rättigheter vid Uppsala universitet.

Kvällar till fördjupning
Under rubriken ”Kvällar till fördjupning” ger Landskrona församling ytterligare tre föreläsningar under våren:

Tisdagen den 3 mars kl. 19.00
”Gud vår fader och Moder” – Hur talar vi om Gud? Fredrik Ivarsson, doktorand i Nya Testamentet vid Lunds universitet.

Tisdagen den 31 mars kl. 19.00
”Religionernas plats i ett mångkulturellt samhälle” K.G: Hammar, ärkebiskop emeritus.

Tisdagen den 5 maj kl. 19.00
”Osjälviskhet som livshållning” Eva-Lotta Grantén, teol.dr.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser