Annons

Arbetshistoriska seminariet

Under våren arrangerar Centrum för Arbetarhistoria och Arbetshistoriska seminariet tillsammans med Malmö högskola och ABF ett flertal kostnadsfria seminarier i regionen. I Landskrona kommer man att vara den 23 april då Bo-Anders Dahlskog, expert på svensk vistradition, och Lars ”Linkan” Lindkvist, folklivsexpert, föreläser om den skånska arbetarklassens vistradition kring 1900 och sitt skivprojekt om Malmövisor ”Tjo va´de viftar”, som också är föredragets titel.
Visorna speglar inte minst den tidiga industrialismens samhälle med både framtidstro och enorma samhällsklyftor. Under föredraget framförs bland annat gamla strejk- och protestvisor lajv.

Arbetshistoriska seminariet vid Lunds universitet bedriver en öppen seminarieverksamhet som syftar till att öka den historiska förståelsen för samhällsförändring ur ett underifrånperspektiv. Verksamheten strävar efter att vara en mötesplats för akademiker och en intresserad allmänhet. Sedan år 2000 är Arbetshistoriska seminariet en del av Centrum för Arbetarhistoria på Eriksgatan 66 i Landskrona.
För vidare information se www.arbetarhistoria.landskrona.net.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser