Annons

Paus i drogtestandet

Det blir ingen omedelbar fortsättning av drogtesterna på högstadiet efter försöksperioden på Sandåkerskolan.
– Först ska lagligheten utredas, förklarar Lisa Flinth, (FP), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden som personligen hoppas att kommunen skall få med Skolinspektionen på vagnen och utvidga testerna till att även omfatta kommunens övriga grundskolor.
– Innan vi började med våra tester fanns det inga hinder enligt Skolverkets chefsjurist, men när vi väl kom i gång så menade Skolinspektionen att det inte var frivilligt och därmed inte tillåtet. Nu vill vi reda ut de juridiska turerna innan vi går vidare, förklarar Lisa Flinth och från kommunens sida har man också vänt sig till Kammarrätten för att få ut handlingarna som Skolinspektionen baserar sin kritik på.

När drogtesterna på Sandåkerskolans infördes så beslutades samtidigt om en utvärdering och den är nu klar. Utvärderingen, som gjorts i enkätform, visar att eleverna i huvudsak hade två skäl som motiv för sina val att delta, föräldrarnas ville att man var med och eleverna ville visa att man var drogfria.
En mycket stor majoritet, runt 90 procent, av eleverna som inte ville delta angav som skäl att man inte använde narkotika.
Enligt rapporten hade endast en elev kryssat för att skälet för deltagande var ett pågående narkotikamissbruk som personen ville bryta.

Annons
 

– Uppenbarligen är inte narkotikaanvändande ett skäl som motiverat eleverna för ett deltagande i programmet med frivilliga drogtester, konstaterar Jens Sjölander från Malmö högskola som genomfört utvärderingen.
Vidare konstateras att stödet för testet minskat bland eleverna som valt att delta i testet mellan de två enkäterna där den första genomfördes i början av projektet.
– Ifrån att vid första mätningen ha haft en majoritet som uttryckte tilltro till metoden har denna andel minskat till drygt en tredjedel vad andra mättillfället, poängterar Jens Sjölander och Lisa Flinth tror att den förändringen har att göra med frågans mediala bevakning.
– All uppmärksamhet kan ha påverkat elevernas uppfattning. Av de tio som uppgett sig ha provat narkotika uppgav sig vid första mättillfället tre elever vara med i programmet med frivilliga drogtester. Vid andra mättillfället var motsvarande siffra två elever.
Det är således en minoritet av de elever som uppgett sig använda narkotika som är med i programmet med frivilliga drogtester,
skriver Jens Sjölander vidare och poängterar samtidigt att siffrorna på Sandåkerskolan ligger kring genomsnittet för riket.

Jens Sjölander avslutar med att resultaten bör tolkas med stor försiktighet och att förändringarna som kan ses sker inom en totalt sett liten grupp av elever och är oftast inte statistiskt säkerställda.
– Nu kommer vi att informera nämnden om utvärderingen och när frågan om lagligheten är utredd kommer vi att ta ställning till en eventuell utvidgning av testet, avslutar Lisa Flinth.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser