Annons

Minskade skatteintäkter

Kommunens intäkter kommer nästa år att bli 7, 3 miljoner sämre än beräknat. Det visar en skatteberäkning från Sveriges kommuner och landsting.

Mot den bakgrunden föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige minskar nämndernas budgetramar. Tanken är, enligt stadskansliet, att besparingarna i första hand ska göras genom att förvaltningarna minskar sina inköp av varor och tjänster. Samtidigt pågår arbetet med besparingsprogram på 50 miljoner kronor under en period av tre år.

Annons
 

Eftersom kommunens intäkter i finanskrisens spår väntas minska också kommande år kan besparingskravet bli större om en skattehöjning skall undvikas.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser