Annons

180 graders vändning om förbehållsbeloppetOmsorgsnämnden går back ytterligare miljoner och fryst mat på menyn

Ett tidigare nej till en höjning av förbehållsbelopp kan nu bli ett ja efter det att den styrande Treklövern i Omsorgsnämnden svarat för en rejäl kovändning. Men om höjningen skall bli av så får kommunens äldre även i fortsättningen räkna med att få värma djupfryst mat hemburen i veckoransoner. Och samtidigt visar preliminära siffror att nämndens underskott för innevarande år kan komma att landa på hela tio miljoner kronor.
– Här kan man snacka om svagt och otydligt ledarskap. I november beslutade Treklövern med stöd av Sverigedemokraterna i fullmäktige att frysa förbehållsbeloppet. Nu svänger man eftersom kritiken varit hård. Knappast ett ledarskap att hålla i handen när de ekonomiska snålvindarna blåser, menar Anders Westin (S) som också är mycket kritisk mot den utredning som gjorts om alternativ till den frusna maten som i dag levereras till omkring 170 av kommunens äldre.
– Det är en väldigt mager utredning som presenterats, menar Anders Westin och kräver ett bättre underlag innan något beslut i frågan kan fattas.

Från majoritetens sida motiveras svängningen med att utredningen om matservicen visar att de äldre som i dag åtnjuter tjänsten är nöjda med den kylda maten. I den utredning som gjorts har 25 personer tillfrågats och av dessa är en klar majoritet positiva till den kylda maten.
– Därför kommer vi att föreslå en ny upphandling av kyld mat och på så sätt spara in mellan två och tre miljoner kronor som en satsning på varm mat skulle innebära. Eftersom en höjning av förbehållsbeloppet ligger runt en dryg miljon så vill vi i stället lägga pengarna där, motiverar ordförande Cecilia Brorsson (M) svängningen.

Annons
 

Sverigedemokraterna har i olika sammanhang ansett sig vara ”lurade” när man röstade för en frysning av förbehållsbeloppet och partiet har också uttalat sig kritiskt mot kyld mat till pensionärerna.
– Att frysa förbehållsbeloppet var inget bra beslut och underlaget i utredningen om maten var litet, förklarar Kristina Drwiega Magnusson som inte vet hur partiet kommer att ställa sig när frågan kommer upp i nämnden.
– Vi skall först diskutera frågan inom partiet innan vi tar ställning.

Nämndens stora underskott förklarar huvudsakligen av två faktorer, ökat antal timmar inom hemvården och kraftigt ökade kostnader för handikappomsorgen.
– Jag kommer att ta upp situationen med kommunstyrelsen och diskutera hur vi skall komma tillrätta med problemet, förklarar Cecilia Brorsson. Anders Westin menar att det bara finns en möjlighet för att får rätsida på verksamheten.
– Det måste bli en prioriterad verksamhet och omsorgen måste få ökade resurser, det finns ingen annan utväg.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser