Annons

Trygghetsplatser för äldre på gång

Anhörigcentrum har sedan starten för snart två år sedan blivit en stor framgång och nu ska verksamheten utvecklas ytterligare genom skapande av trygghetsplatser som avlastning för anhöriga.
Allt fler äldre är beroende av anhöriga för att få vardagen att fungera och trygghetsplatser behövs som avlastning för anhöriga som svarar för en stor insats, påpekar Anders Westin, s, som står bakom den motion som fullmäktige nu beslutat att genomföra.

Förebild är ”Villa Louise” i Helsingborg där det finns 16 trygghetsplatser och alla rum har egen toalett och dusch. Gästerna vistas på en trygghetsplats i några dygn och vistelsen är avgiftsfri.
– Trygghetsplatserna skall erbjudas utan tidigare biståndsbedömning för att få en snabb handläggning. Det är den anhörige eller sjuke själv som bedömer sitt behov och avgöra om man är i behov av trygghetsboende, förklarar Anders Westin och man vänder sig till personer som normalt sett klarar sig i det egna hemmet med små omvårdnadsinsatser.
I dag bedrivs öppen dagverksamhet på anhörigcentrum tre dagar i veckan och verksamheten är mycket uppskattad.

Annons
 

– Enligt det förslag som finns kan det nya trygghetsboendet placeras på Artillerigatan där det redan finns verksamhet med personal dygnet runt och dessutom tillgång till lägenheter som anses passa för ändamålet.
Fullmäktiges beslut ligger helt i linje med Äldreboendedelegationens betänkande ”Bo bra hela livet” som nyligen överlämnades till regeringen.
– Men det är viktigt att inte bara fokusera på begreppet trygghetsbostäder utan tillgängligheten behöver även öka i vanliga bostäder, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting i en kommentar till betänkandet och tillägger att förslaget om trygghetsbostäder som kommunerna frivilligt kan införa är bra.

Kostnaden för trygghetsplatserna är beräknad till omkring 100 000 kronor per år.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser