Annons

Kyrkan bygger broar mellan ungdomar

Landskrona församling har beviljats ett projektbidrag från rikskyrkan för att dra igång sitt projekt ”Brobygge”.
– Vi ska inte bygga en bro till Ven – vi ska bygga broar mellan människorna, skojar Eva-Lotta Grantén, präst, som delar ansvaret för projektet med prästkollegan Carina Brink. Rikskyrkan hade fått in 260 ansökningar om projektbidrag från olika församlingar i landet, 30 ansökningar beviljades.
– Vi är väldigt glada att Landskrona församling är en av dem.

Skapa mötesplatser
Projektet riktar sig till åldrarna mellan 0 och 25 år. Syftet är att skapa flera mötesplatser eller arenor där unga människor kan träffa varandra över religionens och kulturens gränser.
– Vi vill starta upp en gränsöverskridande dialog mellan de unga som bor i Landskrona och göra det möjligt för alla att möta och lära känna de som betraktas som ”de andra”. Vår roll är att arrangera mötena och fungera som en samtalsledare, att visa på det genensamma inom olika kulturer och religioner. Kyrkans utgångspunkt är kärleksbudskapet och alla människors lika värde. Landskrona församling har tagit på sig ett ansvar för att bygga ett mänskligare Landskrona. Detta är en del i vårt uppdrag som kristna.
  
Projektet
Projekt Brobygge inleds i januari 2009 och avslutas i juni 2010.
Aktiviteterna inom projektets ram riktar sig till barn, familjer och unga människor i Landskrona.
Familjekvällar, dialoginriktad konfirmandundervisning samt skolprojekt som ”Bibeläventyret” och ”Abrahams barn” ligger inom projektets ramar, liksom en scenproduktion och en resa för ungdomar med temat ”Gränsöverskridande möten”.

Annons
 

Fredrik Gyllberg, präst och Anna Carlströmer, pedagog är projektanställda för att driva ”Brobygget” framåt.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser