Annons

Högni nekas tjänstledighet

Doktorshatt ena dagen, nobbad tjänstledighet nästa.
Det är verkligheten för miljöchef Högni Hansson som nu nekas fortsatt tjänstledighet för uppdraget som gästlärare vid Lunds universitet.
– Arbetet som förvaltningschef kräver att man arbetar heltid, motiverar kommunchef Peter Billqvist beslutet och tillägger att det stod klart redan när tjänstledigheten beviljades för tre år sedan att den inte skulle förlängas.
– Det är den information jag fått, förklarar han medan oppositionsrådet Niklas Karlsson, s, som var med om att bevilja tjänstledigheten beklagar beslutet att neka Högni Hansson fortsatt ledighet.

– Det är mycket olyckligt med tanke på de försök vi tidigare gjort från kommunens sida vad gäller ett ökat utbyte med såväl högskolan i Malmö som universitetet i Lund. Högnis arbete i Lund är bra reklam för kommunen, nu finns risken för en motsatt effekt, menar Niklas Karlsson och Högni Hansson själv har svårt att dölja sin besvikelse.
– Jag tror att mitt arbete i Lund varit till nytta för kommunen och inte till någon nackdel, menar han och tillägger att arbetet på förvaltningen fungerat bra under de tre år han arbetat deltid som lärare och delat chefsskapet för förvaltningen med Håkan Ärnflykt.

Annons
 

– Delat ledarskap blir allt vanligare och här har det fungerat mycket bra, påpekar Högni Hansson och hänvisar till statistik som visar att redovisar låg sjukfrånvaro, hög trivsel bland medarbetarna på förvaltningen och förmåga att hålla budget.

Det har funnits spekulationer som går ut på att Högni Hansson, som fortfarande väcker en hel del heta känslor genom sitt miljöengagemang, skulle lämna sin tjänst om han nekades fortsatt tjänstledighet.
Det är inte aktuellt, jag kommer att avveckla mitt engagemang vid  universitetet under våren och sen återgå till min tjänst som förvaltningschef på heltid, poängterar han och att det skulle finnas någon dold agenda bakom nekandet av tjänstledighet förnekas också från kommunens sida.

– Absolut inte, från vår sida handlar det om att vi vill att förvaltningscheferna ägnar sig åt sitt arbete på heltid, påpekar Peter Billqvist som inte tror att ställningstagandet innebär problem vad gäller rekryteringen av nya förvaltningschefer i framtiden.
– Nej, vi vill vara tydliga med vilka villkor som gäller för våra chefer.

Just nu pågår rekryteringen av nya chefer för barn- och ungdomsförvaltningen samt vuxenförvaltningen. Dessutom står Kultur- och fritidsförvaltningen utan chef, men här pågår en diskussion kring den framtida organisationen.

Vi arbetar med ett rekryteringsföretag och jag räknar med att vi inom kort har en ny bun-chef på plats, i övrigt pågår rekryteringsprocessen som planerat, avslutar Peter Billqvist.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser