Annons

Nya medarbetare välkomnas av kyrkan

I samband med högmässan i Sofia Albertina kyrka på söndag, den 18 januari klockan 10.00, välkomnar Landskrona församling fyra nya medarbetare, Anna Carlströmer, Fredrik Gyllberg, Sten Johansson och Heinz Jackelén.

Anna Carlströmer, kommer att arbeta som pedagog under ett och ett halvt år i ”Projekt Brobygge” – ett projekt som vänder sig till landskronabor mellan 0 och 25 år och syftar till att skapa fler arenor för dialoger mellan olika grupper och religioner.
– En av mina arbetsuppgifter blir att sätta upp en scenproduktion, berättar Anna – som tidigare har satt upp både musikaler och teaterföreställningar samt undervisat i religionshistoria på grundskole- och gymnasienivå.

Annons
 

Fredrik Gyllberg, präst, kommer att lägga halva arbetstiden på ”Projekt Brobygge” och resten av tiden som församlingspräst.
– Jag är nyutexaminerad och har just avslutat mitt år som pastorsadjunkt, berättar han.
– Detta är min första tjänst som präst – allt är nytt och jag ser fram emot att engagera mig i projektet. Dessa frågor har jag varit intresserad av långt innan jag läste till präst.

Sten Johansson, prost, kommer under första halvåret 2009 att vikariera för Peter Khan Engdahl, som är tjänstledig. Sten Johansson från Teckomatorp har efter sin pensionering från sin tjänst som prost – varav en del av tiden i Rönnebergs kontrakt – vikarierat i Landskrona församling, när så har behövts.
– Jag kommer att arbeta som komminister med särskilt ansvar för Härslöv-Ottarp, förklarar han.

Heinz Jackelén, kommer att vikariera för Eva-Lotta Grantén, som ägnar några månader åt sin forskning. Heinz Jackelén prästvigdes i Stockholm 1979 och flyttade till Mellanskåne 1988. Han var kyrkoherde fram till 2001, då familjen flyttade till Chicago, där han undervisade på en teologisk högskola.
– Våren 2007 flyttade vi tillbaka till Sverige, berättar han, nu bor vi i ”Biskopshuset” i Lund.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser