Annons

Landskronahem inget saneringsbolag

Landskronahem skall förvalta bostäder och inte fungera som ett saneringsbolag av gamla fastigheter. Det menar oppositionsrådet Niklas Karlsson (s).

Niklas Karlsson vill att kommunen bildar ett kommunalt utvecklingsbolag som ett komplement till Landskronahem.
– Risken är annars stor att Landskronahems hyresgäster får stå för kostnaderna och så får det inte vara.

Annons
 

Niklas Karlsson pekar på köpet av gamla ÖV-huset som ett exempel.
Hade kommunen gått in och hyrt lokalerna så hade det varit okej för min del, men som det nu är kommer Landskronahem att stå för kostnaderna och därmed belastar det bolagets hyresgäster.
Niklas Karlsson får medhåll för sina funderingar av såväl Landskronahems vd Göran Jingborg som kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (fp).
Det här är förslag som vi fört fram vid olika tillfälle, men ännu inte fått gehör för, påpekar Göran Jingborg.
Jingborg tror dock inte att det är möjligt för bolaget att helt undvika köp av kommersiella lokaler.
– Nej, det finns butikslokaler i fastigheter med lägenheter så den gränsdragningen blir svår att göra.
Han avvisar också kritiken att bolaget köper saneringsfastigheter.
– Så är det inte, vi utökar vårt bestånd i centrum eftersom vi är dåligt representerade där.

Torkild Strandberg är inte främmande för att kommunen bildar ett utvecklingsbolag tillsammans med privata intressenter, men det finns ett stort frågetecken – pengar.
Det kräver några miljoner kronor i insats och det är pengar som vi inte har i dag, menar han och tillägger samtidigt att det pågår ett utredningsarbete där man tittar på just den här frågan.
– Kan vi bara lösa de ekonomiska problemen så är jag inte främmande för ett sådant bolag.

Niklas Karlsson, som är ledamot i Landskronahems styrelse, påpekar också att Landskronahem måste ta en aktivare del i att utveckla hyresrätten.
– Vi måste skapa fler blandade boendeformer, fler hyresrätter till byarna och på väster och fler bostadsrätter i centrum, menar han och ett kommunalt utvecklingsbolag kan köpa in undermåliga fastigheter, renovera dem och sälja vidare.
– Stadsutveckling är en kommunal angelägenhet och inte något ansvar för Landskronahem, påpekar han och inom kort kommer en motion i frågan att föreläggas kommunfullmäktige.
Landskronahem har tidigare använts som operativt organ närt det gällt sanering av stadsmiljöer, det tydligaste exemplet är rivningen av Kumlahuset och därefter den omfattande saneringen av tomten.

Men här gick kommunen in och tog alla kostnaderna, det var inget som belastade hyresgästerna. Men samtidigt är detta ett exempel på vad ett kommunalt utvecklingsbolag skulle kunna arbeta med, avslutar Karlsson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser