Annons

Friköpta tomter bättrar på kommunens ekonomi

Kommunens information om möjligheterna att friköpa tomter gav klirr i kommunkassan. Enligt de första beräkningarna kommer kommunens kassa att förstärkas med runt 23 miljoner kronor efter genomförda försäljningar.
– Under fjolåret anmälde 163 villaägare att man ville friköpa sina tomter, berättar mark- och exploateringschef Anders Folkar.
Förklaringen till de ökade intresset för köp står av allt att döma att finna i höjningen av marktaxeringsvärdet.

I budgeten hade kommunen räknat med att få in runt 15 miljoner kronor för försålda tomter, en siffra som nu blir några miljoner högre.
För fem år sedan beslutade fullmäktige att villaägare med tomträtt som önskade friköpa sina tomter kunde göra detta för 40 procent av marktaxeringsvärdet.
Och priset utgjorde onekligen en lockelse för de omkring 1 500 tomträttsinnehavarna och redan första året, 2004, köptes tomtmark loss för 100 miljoner kronor. Pengar som gick rakt in i den kommunala kassan.

Annons
 

Efter rekordförsäljningen dalade intäkterna till 40 miljoner år 2005, 25 miljoner året efter och endast tio miljoner kronor 2007.
Fjolårets ökning till 23 miljoner kronor beror på det ökade taxeringsvärdet som innebär ökad tomträttsavgift. Mot den bakgrunden kan det löna sig för den enskilde villaägaren att friköpa tomten.
I dag finns omkring 480 villatomter med tomträtt kvar i kommunen. Dessutom finns det 24 hyreshus med tomträtt, men för deras vidkommande höjs marktaxeringen inte förrän 2010, så här har fastighetsägarna mer tid på sig att fundera på eventuellt friköp.
Vidare finns 115 tomträtter med industribyggnader, men de som här funderar på att köpa loss tomten får göra det till fullt marknadspris, rabatten på 60 procent av värdet gäller bara för villor och hyreshus.

Noteras skall att tomträttsavgiften inneburit en inkomst för kommunen och den försvinner i takt med att allt fler villaägare köper loss sina tomter. 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser