Annons

ÖV-huset sålt – kan bli ungdomshuset

Landskronahem köper fastigheten ÖV-huset för närmare 4,3 miljoner kronor. – Vi har köpt andra fastigheter i kvarteret och vill ta ett helhetsgrepp över utvecklingen, därför gör vi det här köpet, förklarar vd Göran Jingborg. Göran Jingborg berättare att man från Landskronahems sida haft löpande diskussioner med kommunen om planerna att omvandla ÖV- huset till ett ungdomshus. – De diskussionerna kommer nu att intensifieras, poängterar Jingborg som annars inte är främmande för att byggnaden omvandlas till lägenheter. – Om kommunen inte har något annat intresse så är det en möjlighet. Socialdemokraterna i Landskronahems styrelse är kritiska till affären och poängterar vikten av att bolagets fastighetsaffärer inte får drabba Landskronahems hyresgäster. – Från vår sida var det ett krav att kommunen var intresserade av att hyra lokalerna, men nu är det oklart och det är olyckligt, menar Niklas Karlson och från kommunens sida väljer man en låg profil. – Det pågår en utredning om ett framtida allaktivitetshus, men om ÖV-huset passar in i den bilden är oklart, förklarar kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg, fp, som i dag inte kan säga något om fastighetens framtida användningsområde. I dag bedriver studieförbundet Sensus viss verksamhet i ÖV-huset, det handlar om ungdomar som övar musik i olika konstellationer och dessutom har några etablerade band replokaler i huset. – Totalt har vi mellan 50 och 60 ungdomar som repar mer eller mindre regelbundet, förklarar Lars Odeholm vars kontrakt på lokalerna stäcker sig fram till torsdag i nästa vecka. – Vi har varit i kontakt med Landskronahem, men inte fått några klara besked på vad som skall hända med lokalerna eller med vår verksamhet, konstaterar han och det innebär att ungdomarna riskerar att bli husvilla ganska snabbt. – Men jag hoppas på ett positivt besked och byggnaden skulle passa helt perfekt som ett ungdomshus i de här kvarteren där det verkligen behövs en samlingsplats, påpekar Lars Odeholm. Det var i samband med varvskrisen i början på 1980-talet som Landskrona församlingen sålde det gamla församlingshemmet till en stiftelse bildad av facken på Öresundsvarvet. Stiftelsen ÖV-huset drev verksamhet i fastigheten i drygt tio år och sålde sedan fastigheten vidare. Under senare år har den fört en tynande tillvaro i takt med att satsningar på nya verksamheter i privat regi misslyckats. Nu är det Landskronahem som skall göra ett nytt försök med att blåsa liv i byggnaden och vd Göran Jingborg ser gärna att ÖV-huset förvandlas till ett ungdomshus. – Det behövs mötesplatser för de boende i de här kvarteren, inte minst för ungdomen och där har kommunen ett ansvar. Ett ungdomshus hade inte varit fel.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser