Annons

IT Gården skriver kontrakt med CellaVision

CellaVision AB med huvudkontor i Lund har ingått ett IT-outsourcingavtal med IT Gården. Avtalet innebär att IT Gården får ansvaret för CellaVisons centrala IT drift och leverans av produkter till företagets IT- användare. Avtalet är på 4 år. – Vi behöver en lösning som vi vet alltid fungerar, säger Yvonne Mårtensson, VD på CellaVision. – Genom samarbete med IT Gården får vi en säker IT-drift till en fast månadskostnad och kan frigöra personal till förmån för andra uppgifter än IT-drift. CellaVision AB utvecklar, marknadsför och säljer marknadens ledande bildanalysbaseradesystem för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor. Företaget har dotterbolag i Florida, Toronto och Yokohama. IT Gården i Landskrona är en av Skånes största leverantörer av driftlösningar, även kallat \”outsourcing\”. Affärsområdet Drift arbetar med att erbjuda stordriftens fördelar till små och medelstora företag och med en vision om stressfri-IT.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser