Annons

Jobbare mot rasism

När de främlingsfientliga tongångarna började växa sig starka på arbetsplatserna startade en handfull fackföreningar projektet \”Jobbare mot rasism\”. Arbetet leds från Landskrona av Lars Nyander. – Vårt arbetsområde omfattar hela Skåne och det är ett samarbetsprojekt med socialdemokraterna i Landskrona, berättar Lars Nyander. Han tillägger att placeringen i Landskrona känns naturligt med tanke på de valframgångar som Sverigedemokraterna hade vid senaste valet. – Det här är frågor som diskuteras ofta på arbetsplatserna och från vår sida är det viktigt att möta fördomarna med upplysning och information, förklarar Lars Nyander. I arbetet ingår bland annat att träffa förtroendevalda ute på arbetsplatserna och slipa argumenten för att möta främlingsfientligheten, påpekar han och tillägger samtidigt att risken är stor att motsättningarna skärps. – Det hänger samman med den ekonomiska krisen som gör att människor känner sig otrygga och i ett otryggt samhälle så växer fördomarna. Därför känns det här projektet oerhört angeläget just nu. Lars Nyander fick upp ögonen för de fackliga och politiska frågor när han började arbeta på Brännborns i Ängelholm för tio år sedan. – Jag ville att saker och ting skulle gå rätt till och blev snart intresserade av fackliga och politiska frågor och på den vägen är det, påpekar Lars Nyander som ser jobbet i Landskrona som en stor utmaning. – Att bromsa de främlingsfientliga inställningarna är viktigt för hela arbetarrörelsen och därför måste vi engagera oss i de här frågorna. \”Jobbare mot rasism\” startades hösten 2004 och målsättningen då som nu var att utbilda förtroendevalda i frågor kring rasism och främlingsfientlighet. Fem fackliga organisationer finns med i arbetet, bland dem Seko vars förbundsordförande Janne Rudén betonar vikten av projektet på fackets hemsida. – Fackföreningsrörelsen har en mycket viktig roll i arbetet mot främlingsfientlighet, rasism och diskriminering. Främst tror jag att det handlar om två saker, att sprida kunskap och att förändra attityder. Rasismen smyger sig in överallt, på arbetsplatserna, på fotbollsmatchen och hemma i vardagsrummet framför tv:n. Vi inom fackföreningsrörelsen har ett stort ansvar att säga ifrån när vi kommer i kontakt med dessa yttringar. Vi måste våga ta diskussionen var den än uppstår och bekämpa rasismen på alla nivåer. Kan inte vi säga ifrån, vem ska då göra det. – Det handlar om ett långsiktigt arbete och vi måste ha tålamod och arbeta målmedvetet mot de rasistiska strömningarna i samhället. Här har den samlade arbetarrörelsen en tuff utmaning inför nästa val, avslutar Lars Nyander.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser