Annons

Krav på ”räddningspaket” åt kommunen

Omsorgsförvaltningen beräknas gå med 6,5 miljoner kronor i underskott och nu vill Anders Westin, s, att den styrande Treklövern trycker på regeringen för att öka det statliga stödet.
– Man presenterar räddningspaket för finanssektorn och bilindustrin, nu måste regeringen också tänka på kommunernas problem, menar han och betonar att bilden är i stort sett den samma också i andra kommuner.
– Det är ingen hemlighet att vi blir äldre och äldre och därför i behov av mer stöd från samhällets sida.

Årets underskott beror huvudsakligen på tre faktorer. Antalet biståndstimmar har ökat, underskottet här ligger kring tre miljoner kronor. Ökat behov av vårdinsatser på äldreboende har ökat personalkostnaderna med 2,5 miljoner kronor och handikappinsatserna har blivit drygt en miljon kronor dyrare än beräknat.
– Ökningen av antalet biståndstimmar har bromsats upp, men sedan tidigt i höstas har vårdbehovet på våra äldreboende ökat, förklarar ordförande Cecilia Brorsson, m, som för dagen inte har någon lösning på problemen.
– Vi får se över vilka omprioriteringar som kan göras.

Annons
 

Sedan tidigare har en enig omsorgsnämnd beslutat om besparingsåtgärder, den styrande Treklövern har med stöd av sverigedemokraterna ställt sig bakom att dra ner på personaltätheten inom särskilt boende, bland annat då äldreboende.
– Här pågår förhandlingar om en reducering med strax under tio tjänster inom äldre- och handikappomsorgen, förklarar Cecilia Brorsson och
besparingsåtgärderna innebär också att förbehållsbeloppet fryses på årets nivå.

Socialdemokraterna reserverade sig mot besparingarna och kräver dessutom i en motion i fullmäktige att förbehållsbeloppet räknas upp med konsumentprisindex.
– Det här är en redan utsatt grupp som drabbas och det kan vi inte acceptera, menar Anders Westin som också kommer att kräva omprioriteringar i budgeten för 2009 så att omsorgen inte drabbas.

– Vi har ett stort ansvar mot våra äldre och handikappade och det är sektorer där personalen redan i dag är hårt ansträngd. Det krävs helt enkelt mer resurser för att klara kraven på en god omsorg.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser