Annons

Pengar att tjäna på tomträtten

Villaägare med tomträtt kan ge sig själva en rejäl julklapp genom att avisera friköpande av tomten före årsskiftet.
– Eftersom taxeringsvärdet för marken kommer att höjas rejält vill vi passa på och informera villaägarna om den här möjligheten, förklarar kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg, fp, väl medveten om att försäljningen av villatomter till reducerat pris blivit en viktig inkomstkälla för kommunen.

Efter en intensiv debatt beslutade kommunfullmäktige 2003 att erbjuda friköp av tomterna för 40 procent av gällande marktaxeringsvärde och redan året efter sålde kommunen villatomter för 100 miljoner kronor, pengar som gick rakt in i kommunens budget.

Annons
 

Åren därpå sjönk försäljningsvärdet eftersom färre tomter fanns att sälja, men totalt har kommunen sålt tomter till ett värde av 175 miljoner kronor och nästa år räknar man med att sälja tomter för 15 miljoner kronor.
– Men vi berättar inte det här för att öka försäljningen utan som en information till de villaägare som fortfarande har mark med tomträtt, betonar Torkild Strandberg och mark- och exploateringschef Anders Folkar har plockat fram ett exempel på vad friköp kan innebär ekonomiskt för villaägarna när marktaxeringen ökar.

Det exempel vi räknat på visar att en villaägare kan tjäna runt 2 400 kronor per år om han eller hon väljer att bestämma sig för köp före årsskiftet, förklarar Anders Folkar som räknat med en taxeringsökning på 50 procent, från dagens 300 000 kronor till 450 000 kronor.
Friköp till 40 procent av taxeringsvärdet innebär att tomten i dag kostar 120 000 kronor att köpa loss att jämföra med 180 000 kronor efter årsskiftet, förtydligar han och tillägger att det är upp till var och en med tomträtt att själva räkna på vilket som blir bäst.
Här kan det vara bra att kontakta banken och få hjälp med de ekonomiska kalkylerna, förtydligar Torkild Strandberg.
När beslutet togs att sälja marken till 40 procent av marknadsvärdet fanns omkring 1 500 småhus med tomträtt i Landskrona. I dag är den siffran nere i 528 aktuella för nya tioårsavtal är 247 villaägare.

Några har valt att teckna nya avtal, andra avvaktar. Men erbjudandet att köpa loss tomterna gäller samtliga med tomträtt, betonar Torkild Strandberg.

Förutom villatomter finns också 24 hyreshus med tomträtt, men för deras vidkommande höjs marktaxeringen inte förrän 2010, så här har fastighetsägarna mer tid på sig att fundera på vilket alternativ som blir bäst.
Vidare finns 115 tomträtter med industribyggnader, men de som här funderar på att köpa loss tomten får göra det till fullt marknadspris, rabatten på 60 procent av värdet gäller bara för villor och hyreshus.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser