Annons

Kortvarig glädje för Hallengren

Glädjen över att slippa betala en tilläggsavgift på 233 000 kronor för att inte i tid ha ansökt om bygglov för handelsverksamhet blev inte långvarig för affärsmannen Bertil Hallengren.

Nu gör socialdemokraterna tillsammans med sverigedemokraterna gemensam sak i Byggnadsnämnden och överklagar kammarrättens beslut till Regeringsrätten.
Anledningen är att kammarrättens beslut fattats på felaktiga grunder.
– Kammarrätten grundar sitt beslut på fastighetsägarens uppgift att det sedan 1990 bedrivits loppisförsäljning i lokalen. Men för byggnadsnämnden var loppisförsäljningen helt okänd eftersom han saknade bygglov för den verksamheten, motiverar bygglovschef Tommy Lundell förvaltningens ståndpunkt.
Det ligger till grund för majoritetens överklagande av beslutet.
– Och hade vi känt till loppisen så hade vi stängt stället eftersom det inte fanns några nödutgångar.

Annons
 

Den styrande Treklövern hamnade i minoritet när man yrkade avslag på överklagandet.
– Vi så ingen anledning att gå vidare med ärendet eftersom det ändå krävs prövningstillstånd i Regeringsrätten, förklarar byggnadsnämndens ordförande Gerd Bernström.

Det var 2006 som byggnadsnämnden uppmärksammade problemet och krävde både förhöjd bygglovsavgift och en tilläggsavgift.
Den senare räknas per kvadratmeter butiksyta och kom att uppgå till hela 233 000 kronor eftersom det rörde sig om en stor lokal.
Länsrätten gick på kommunens linje, men nyligen ändrade kammarrätten beslutet till Bertil Hallengrens fördel, bland annat med motiveringen att förändringen av verksamhet från loppis till handel inte var så stor att avgiften motiverades.
– Men rätten visste inte att loppisen saknade bygglov och var okänd för oss, därför fattades beslutet på felaktiga grunder, understryker Tommy Lundell och närmast handlar det om Regeringsrätten beviljar prövningstillstånd eller ej.
Och i potten för Bertil Hallengren ligger åter igen 233 000 kronor.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser