Annons

Tre dagars försening – 20 000 kronor!

Några dagars försening med en utsläppsrapport kan komma att kosta Boliden Bergsöe 20 000 kronor i förseningsavgift. Detta efter ett beslut av Naturvårdsverket för brott mot lagen om handel med utsläppsrätter. Bolaget skulle senast den 31 mars 2008 lämna en verifierad utsläppsrapport avseende utsläppen av koldioxid under 2007. Men enligt Naturvårdsverkets noteringar lämnades en utsläppsrapport först den 3 april 2008. Naturvårdsverket poängterar att Boliden Bergsöe har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget till beslut, men inget yttrande har inkommit i ärendet. Verket bedömer därför att det inte är uppenbart oskäligt att besluta om förseningsavgiften.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser