Annons

Varvsmodell över ÖV klar tack vare anslag från Sparbanksstiftelsen Skåne

För 30 år sedan var varvskrisen det dominerande samtalsämnet i Landskrona och med ekonomiskt stöd från Sparbanksstiftelsen Skåne har Varvshistoriska Föreningen låtit bygga en större modell av Öresundsvarvet med utgångspunkt från det dramatiska året 1978.
– Något fartyg på bädden skall bytas ut och det hänger samman med att vi bestämt oss för att modellen skall spegla verksamheten på varvet 1978, förklarar Gunnar Nilsson, ordförande i verkstadsklubben under de dramatiska åren under nedläggningen och nu vice ordförande i Varvshistoriska Föreningen.
Modellen, som mäter drygt två gånger två meter, är placerad på museets avdelning för industrihistoria där även övrig lokal industri finns dokumenterad.

Öresundsvarvets historia är viktig industrihistoria även ur ett skånskt perspektiv och det här projektet bedömde vi som angeläget att ge anslag till, motiverar Thomas Boström, vd för Sparbanksstiftelsen Skåne anslaget på 88 000 kronor som möjliggjorde byggandet av modellen.
Planerna på att bygga en större modell av varvet från har funnits under många år, men bristen på ekonomiska resurser har tidigare satt stopp för planerna.

Annons
 

– Redan för en sju, åtta år sedan började vi diskutera att bygga upp en modell över varvet, men inte haft de ekonomiska möjligheterna att förverkliga planen. Det var först genom anslaget från Sparbanksstiftelsen Skåne som modellprojektet tog riktig fart, förklarar Gunnar Nilsson.
Han berättar att det krävdes en hel del efterforskning för att hitta underlaget i form av ritningar över varvsområdet.

 – På varvsområdet fanns de inte, men det visade sig att Landskrona museum förvarade dem i en källare i Rådhuset, förklarar han och med tillgång till ritningarna kunde Lars Olsson, själv gammal ritare på ÖV, göra upp en mycket detaljerad plan på hur modellen skulle se ut.

För att modellen inte skulle ta allt för stor plats och bli svårplacerad bestämde vi oss för en modell i skala 1:400, berättar Gunnar Nilsson och två trotjänare från varvet, svetsaren Horst Jäger och snickaren Per Thornberg, har skapat alla byggnader, kranar och fartyg i skalenlig storlek.

– Jäger har tidigare byggt modeller, så vi kände till hans kunskap på området, upplyser Gunnar Nilsson, som för övrigt själv bidragit med en detalj på modellen, det stora fartyget.
Varvshistoriska föreningar har bildats runt om på de gamla varvsorterna och för snart fyra år sedan såg föreningen i Landskrona dagens ljus.

Förutom lokalen på museet har föreningen eget kontor i Folkets hus som är öppet på onsdagar mellan tio och tolv på förmiddagen.

Vi ser gärna att fler gamla varvsarbetare kommer med och hjälper till med att dokumentera varvets historia på alla plan, avslutar Gunnar Nilsson och arbetet med att finputsa på modellen kommer att fortsätta som ett led i verksamheten.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser