Annons

Utdömt vite upphävdes

En byråkratisk miss får till följd att en butiksinnehavare i Landskrona slipper betala vite på 5 000 kronor för att ha förvarat livsmedel i källaren.

Det var sommaren 2007 som miljöförvaltningen vid en inspektion fann att livsmedel förvarades i ett källarutrymme som ansågs olämpligt. Butiksägaren överklagade till länsrätten och hänvisade till att han redan ålagts att betala 6 000 kr i böter avseende bristerna i butiken.

Annons
 

Länsrätten gick på miljöförvaltningens, men nu ändrar kammarrätten på domen med motiveringen att ett vitesföreläggande enligt lagen om viten ska vara riktat till en eller flera namngivna fysiska eller juridiska personer. Domstolen menar att vitet är riktat mot en enskild firma och således ingen juridisk person. Inte namngetts
– Eftersom någon fysisk eller juridisk person inte har namngetts i vitesförbudet, saknas förutsättningar för utdömande av vite. Länsrättens dom ska därför upphävas, konstaterar kammarrätten i domen.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser