Annons

Hallengren gläds åt tidig julklapp

Lagom till julhelgen undanröjde kammarrätten kravet att få betala tilläggsavgiften på 233 000 kronor för affärsmannen Bertil Hallengren.
– Min bästa julklapp i år. Jag trodde själv att sunt förnuft skulle vinna, annars hade det varit lite galet. Det här ju skapat en del oro för mig men nu är det skönt att det är klart, säger Bertil Hallengren till HD/NST efter det att kammarrätten upphävt länsrättens dom som innebar att han skulle betala avgiften för att inte i tid hade ansökt om bygglov för ny verksamhet i berörda lokaler.

Kammarrätten motiverar den ändrade domen med att det i plan- och bygglagen sägas att tilläggsavgift ska tas ut om en byggnad används för något som på väsentligt sätt skiljer sig från vad den tidigare använts för. Här bedömdes skillnaden mellan verksamheterna inte vara så stor att det motiverade den höga avgiften.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser