Annons

Rejäl skattesmäll efter fastighetsaffär

Genom att sälja villan till underpris via ett bolag i USA hoppades paret från Glumslöv slippa betala skatt på vinsten. Det konstaterar Kammarrätten i en fällande dom och påför paret en inkomst av tjänst med 1 280 000 kronor och skattetillägg med 40 procent. Parets skall dessutom betala arbetsgivaravgifter med 416 546 kronor.

Affären tog sin början sommaren 2003 när paret överlät fastigheten, som ligger vackert vid havet med full havsutsikt mot Danmark till ett amerikanskt så kallat Delawarebolag utan egentlig insyn för 120 000 kr.
Den 19 november samma år i sin tur såldes fastigheten för 1 400 000 kr till två privatpersoner i Sverige.
Efter att närmare ha undersökt försäljningen konstaterade Skatteverket att ”Delawarebolag” ofta används vid internationell skatteplanering och rekommenderas av svenska och utländska skatterådgivare.

Annons
 

Skatteverket har vid undersökning inte kunnat få fram någon information om bolaget, exempelvis vem som är bolagsman eller vem som står bakom företaget.
Verket fann att försäljningen till det amerikanska bolaget inte har haft något annat syfte än att undgå beskattning av realisationsvinsten samt beskattning vid uttag av bolagets tillgångar till aktieägarna.
Vidare poängteras i domen att den korta tiden mellan de båda försäljningarna och det faktum att likviden betalades till bolaget först efter den andra försäljningen, tyder på att det egentligen rör sig om en och samma affär.
Skatteverket avvisar också parets förklaring att bolaget skulle var tvunget att acceptera ett lägre bud för att amortera av lån och paret har, enligt verket, inte visat hur fastigheten under kort tid skulle ha genomgått en förändring som motiverar att värdet skulle ha stigit med mer än 1 000 procent.
Dessutom ser Skatteverket det som särskilt anmärkningsvärt att paret känt sig blåsta på 1,3 miljoner kronor eftersom de framfört att de inte haft någonting med det amerikanska bolaget att göra.
Beslutet överklagades till Länsrätten som ansåg det visats att paret stått bakom det amerikanska bolaget och rätten gick på Skatteverkets linje.
Nu har Kammarrätten gjort samma bedömning och därmed står Skatteverkets beslut fast.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser