Annons

Privat äldreboende

Även om valet 2010 kan tyckas avlägset så finns det redan en fråga som kommer att finnas på dagordningen. Det handlar om privatiseringen av driften inom delar av Omsorgsnämndens verksamheter.

Eftersom det kommer att ta tid innan anbuden om privatiseringen av såväl LSS-boende som äldreomsorgen är på plats så blir det en fråga för valrörelsen 2010, menar nämndens andre vice ordförande Anders Westin, s, medan ordförande Cecilia Brorsson hoppas att verksamheten skall vara på plats i god tid före valet 2010.

Annons
 

Jag räknar med att upphandlingen skall vara klar och när verksamheten väl är på plats så finns det avtal som skulle bli för dyra att riva upp, påpekar hon och tillägger att upphandlingen av driften på två nya LSS-boende kommer att påbörjas så fort fullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

Det innebär att förvaltningen i mitten av december kan annonsera ut driften av två LSS-boende som beräknas stå klara under senvåren nästa år. Det handlar om nu pågående bygget på kvarteret Albano där HSB står som byggherre samt ett LSS-boende i kvarteret Dalkarlen som ännu inte påbörjats.
Vi kommer att vänta med anbudsunderlaget för äldreboendet på Västra Fäladen eftersom det skulle bli för mycket att hantera samtidigt, förklarar Cecilia Brorsson som dock hoppas att även äldreboendet skall ha klart med en privat entreprenör före valet 2010.

Med tanke på hur lång tid anbudsförfarandet kan ta så skulle jag inte bli förvånad om väljarna vid valet 2010 kommer att kunna ta ställning till om verksamheten skall bedrivas i privat eller offentlig regi, påpekar Anders Westin som dock är tveksam till att socialdemokraterna skulle riva upp ingångna avtal om det blev regimskifte efter nästa val.

Har verksamheten kommit i gång är det svårt att göra något eftersom det då finns ett bindande avtal som skulle bli dyrt att lösa. När det gäller äldreboendet så är mitt tips att man inte hinner privatisera verksamheten före valet.

Processen med att utse en privat entreprenör kan bli båda lång och besvärlig. Anbudstiden brukar ligga runt tre månader, därefter tar det några månader att bedöma anbuden och välja ut en lämplig entreprenör.
Sen är det inte ovanligt att beslutet överklagas och då kommer det att ta ytterligare tid innan en privat entreprenör finns på plats, förklarar Cecilia Brorsson.
Hon räknar med att kommunen initialt får ansvarar för driften av LSS-boende.
– Men viktigast är att vi får en entreprenör som uppfyller villkoren och inte skyndar på beslutsprocessen.

Beslutet att konkurrensutsätta två LSS-boende och ett äldreboende togs efter en hård debatt i fullmäktige. I omröstningen som följde kom den styrande treklövern tillsammans med Sverigedemokraterna att rösta för medan socialdemokraterna och vänstern röstade mot förslaget.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser