Annons

S kräver satsningar för att lösa den sociala problematiken

Lågkonjunkturen blir allt djupare och nu vill socialdemokraterna satsa 2,5 miljoner kronor för att inventera och beskriva möjligheterna kommunen har för att lösa den sociala problematiken som finns i Landskrona.

– Vi ser att det inte enbart räcker med fler poliser och övervakningskameror, vi måste också arbeta aktivt för att komma åt roten till problemen, nämligen de sociala orättvisorna, påpekar oppositionsrådet Niklas Karlsson, s, som tillsammans med ytterligare 14 socialdemokrater skrivit en motion till fullmäktige i frågan.
Motionärerna vill att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och styrelser, sätta igång en översiktlig förstudie att inventera och beskriva Landskronas möjligheter för att lösa kommunens sociala problematik och utveckla stadens östra och norra stadsdelar genom bland annat arbetsmarknadsinsatser, fritidsaktiviteter, utbildningsmöjligheter och stadsutvecklingsprojekt.

Kommunledningen har redan beslutat ge kommunchefen Peter Billqvist i uppdrag att utreda möjligheterna för attraktivt boende i kommunen.
Avsikten är att peka ut område som kan vara lämpliga för attraktivt bostadsbyggande.
Som exempelvis nuvarande campingen, Ulkavallen i Borstahusen och delar av det kommunala naturreservatet på Exan.
– När det gäller planerna för bebyggelse på Exercisfältet, Ulkavallen och campingen säger vi nej, förklarar Niklas Karlsson och motiverar detta med att kommunfullmäktige har sedan några år tillbaka beslutat att Exercisfältet ska utgöra naturreservat och demokratiskt fattade beslut skall respekteras.

– Exercisfältet är dessutom ett av få grönområden i tätorten och dess naturvärden är viktiga att slå vakt om. Kortsiktiga byggprojekt får inte överskugga långsiktiga miljömål, påpekar han.
Karlsson tycker att campingen erbjuder vanliga människor sommarupplevelser i kustnära miljö och har dessutom en positiv inverkan på turismen.
– Området utgör endast en liten del av kuststräckan och skall som vi ser det behållas och utvecklas som campingplats, betonar Niklas Karlsson
Han tillägger att när det byggs nytt på stora områden av Västra Fäladen och senare också Säbyvång är det viktigt att det också finns plats för fritid och rekreation.
– Ulkavallen är ett perfekt område för den typen av aktiviteter och ger barn och ungdomar möjlighet till spontanidrott, säger Niklas Karlsson.
Även om trygghetsfrågorna är viktiga för socialdemokraterna så måste det, menar Niklas Karlsson, finns flera färger på paletten än enbart rop efter fler poliser.

– Fler människor måste få jobb och det gör vi inte genom att dra ner på utbildningarna, konstaterar Niklas Karlsson retoriskt och betonar att det nu också är dags att på allvar ta itu med de bakomliggande problemen till den ökade brottsligheten.

Det är viktigt att få stopp på sjukdomen innan den bryter ut, avslutar Niklas Karlsson.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser